Protect online freedom in Vietnam

Protect online freedom in Vietnam

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Alliance for Democracy in Vietnam started this petition to Donald J. Trump (President) and

(Vietnamese text at the bottom)

There has never been a worse time to be an online blogger in Vietnam.  
 
On June 12, 2018, the Vietnamese National Assembly approved a controversial cyber security law that would require giant tech companies like Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Apple and Samsung to share the personal data of users in Vietnam.  
 
The Vietnamese Communist Party’s harsher restrictions on online dissent would require social media and tech companies in Vietnam to remove any anti-state content from their platforms. 
 
The new cyber security law is a serious violation of international legal standards
 
This measure would be used only to further legalize the ongoing crackdown on peaceful online dissent, bloggers and activists like Nguyen Trung Ton, Truong Minh Duc, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Hoang Duc Binh, Tran Hoang Phuc, Nguyen Ngoc Nhu Quynh (also known as Mother Mushroom), Tran Thi Nga, Bui Van Trung and Ho Van Hai
 
Violent protests were held in some parts of the country against the content control measure that would restrict the online freedom and right to privacy of the 53% and rising share of Vietnam’s population of 90 million who have access to the Internet.  
 
There is now no safe place left in Vietnam for people to speak freely. 
 
That is why giant tech companies have a social responsibility to withdraw their services if Vietnam fails to revoke its controversial cyber security law before it takes effect in 2019. 
 
Member countries of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) must confront Vietnam when it defies international trade and cooperation standards and, ultimately, the Internet itself. 
 
Sign this petition to protect online freedom and freedom of speech in Vietnam. 
 

More information: 
 
Nguyen Dieu Tu Uyen and John Boudreau, “Vietnam parliament passes cyber law denounced in street protests,” The Sydney Morning Herald, June 13, 2018. 
 
Prashanth Parameswaran, “What’s Next For Vietnam’s New Cyber Law?” The Diplomat, June 12, 2018. 
 
Mai Nguyen, “Vietnam lawmakers approve cyber law, tighten rules on Google, Facebook,” Reuters, June 12, 2018. 
 
Vietnam Parliament passes cyber law denounced in street protests,” Bloomberg, June 12, 2018. 
 
Human Rights Watch, “Vietnam: Withdraw Problematic Cyber Security Law,” June 7, 2018. 
 
Amnesty International, “Viet Nam: New Cybersecurity law a devastating blow for freedom of expression,” June 12, 2018. 
 
Statement from the U.S. Embassy [and Canada] on the Draft Cybersecurity Law.” 
 

___________________________________________________________________

Thư Thỉnh Cầu KHÔNG ĐÁP ỨNG Luật An Ninh Mạng Việt Nam

Kính gởi quí vị Giám Đốc Điều Hành:

Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Apple, and Microsoft

Kính thưa quí vị,

Chưa bao giờ những nhà báo mạng ở Việt Nam trải qua thời gian bi thảm như thế.

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật An Ninh Mạng đầy tranh cải, luật đòi hỏi những công ty kỹ thuật cung cấp thông tin của người sử dụng internet tại Việt Nam.

Đảng Cộng Sản Việt Nam tỏ ra cứng rắn hơn với những nhà bất đồng chinh kiến trên mạng.  Họ đòi hỏi những trang mạng xã hội gỡ bỏ những nội dung chống chánh quyền trong vòng một ngày sau khi nhận yên cầu từ chánh quyền.

Luật An Ninh Mạng vi phạm nghiêm trọng căn bản luật pháp quốc tế, đồng thời cho phép nhà cầm quyền được tùy tiện xác định những ý kiến nào là phạm luật phải gỡ bỏ.

Biện pháp nầy có thể dùng để hợp pháp hoá những hành vi đàn áp những cư dân mạng ôn hoà và những người bất đồng chính kiến như Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển, Hoàng Đức Bình, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( Mẹ Nấm), Trần Thị Nga, Bùi Văn Trung, Hồ Văn Hải.

Đã nổ ra những cuộc phản kháng ở nhiều nơi trên toàn quốc chống lại cuộc bỏ phiếu cho dự luật kìm chế tự do thông tin mạng và vi phạm quyền riêng tư cá nhân của 53% trong hơn 90 triệu người dân đang xữ dụng Internet ở Việt Nam.

Việt Nam không phải nơi an toàn cho người dân được tự do phát biểu.  Vì vậy những đại công ty kỹ thuật phải có trách nhiệm xã hội là phải ngưng cung cấp dịch vụ Internet nếu Việt Nam không chịu hủy bỏ Luật An Ninh Mạng, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019.

Những quốc gia thuộc nhóm Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) phải đương đầu với Việt Nam khi họ thách thức thế giới về thương mại, những tiêu chuẩn hợp tác và sau cùng là vấn đề Internet.

Xin ký tên vào thơ Thỉnh Nguyện nầy để bảo vệ quyền tự do Internet và tự do ngôn luận.

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

 

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!