Petition Closed

Google Assistant PL POLISH

This petition had 18,160 supporters


We want Google Assistant to be completely in Polish, both in written and verbally via audio from the application. Google Assistant and its answers are in Polish. The assistant understands and responds in a fluent way. Thanks to previous tests, we know that Google Assistant has no impediments to working with the desired language.

Therefore, we would like to ask Google.LLC to introduce Assistant for the Polish market.

Chcemy, aby Asystent Google był w całości po polsku, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej poprzez dźwięk z aplikacji. Google Assistant i jego odpowiedzi są w języku polskim. Asystent rozumie i reaguje w sposób płynny. Dzięki przeprowadzonym wcześniej testom wiemy, że Google Asistant nie ma żadnych przeszkód w pracy z wybranym językiem.

Dlatego też prosimy o udostępnienie przez Google.LLC asystenta na rynek Polski.

 Today: Mateusz is counting on you

Mateusz Pirszel needs your help with “Google: Google Assistant PL POLISH”. Join Mateusz and 18,159 supporters today.