Google Ads: Make Azerbaijani a supported language for Google Ads language targeting

0 have signed. Let’s get to 5,000!

Afsun Gurbanov
Afsun Gurbanov signed this petition

Hundreds and thousands of Azerbaijani businesses and digital marketers are using Google Ads to reach their customers, and advertise their businesses or products. However, due to the fact that Google Ads policies indicates that Azerbaijani is an unsupported language, local businesses struggle in getting their ads approved. In order to run their ads, they have to use other approved languages, such as English or Russian in their ads, despite the fact that official local language is Azerbaijani.

In many cases this leads to loss of time and resources to create ads over and over to get approvals or to find the best way to deliver messages in a professional fashion. The situation demotivates businesses and professionals to work for the betterment of their Google Ads advertisement, and creates barriers in penetration of Google Ads in the local market.

Number of internet users grow every year in Azerbaijan. 8.05 million people (80% penetration of the population) use internet based on latest reports. Using digital channels for advertisement and communication is becoming vital every year in Azerbaijan.

With about 10 million Azerbaijanis only in Azerbaijan and more than 40 million Azerbaijani nationals all over the world, we ask Google, Inc. or Google Ads team to add Azerbaijani as a supported language to Google Ads.

We as business and marketing professionals ask you to sign this petition asking Google Ads to include Azerbaijani as a supported language.

###

Yüzlərlə və minlərlə Azərbaycanlı bizneslər və dijital marketinq mütəxəssisləri öz bizneslərini və məhsullarını reklam etmək, hədəf müştəri kütlələrinə mesajlarını çatdırmaq üçün Google Ads istifadə edirlər. Azərbaycan dili yerli rəsmi dil olmağına baxmayaraq, təəssüf ki, Azərbaycan dili Google Ads tərəfindən dəstəklənmədiyi üçün bizneslər Google Ads üzərində reklam yaradarkən məcburən İngilis və Rus dillərindən istifadə etməli olurlar.

Bir çox hallarda bizneslər Azərbaycan dili dəstəklənmədiyi üçün reklam kontentini və mətnlərini dəfələrlə dəyişməyə məcbur qalırlar. Bu isə öz növbəsində bizneslərin vaxt və resurs itirməyinə səbəb olur. Bu həm də Google reklamlarının daha düzgün istifadə olunmasında və yerli bazarda Google reklamlarının populyarlaşmasında biznesləri demotivasiya edir.

Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı hər il artmaqdadır. Son hesabatlara əsasən 8,05 milyon nəfər (əhalinin 80% hissəsi) internet istifadə edir. Reklam sahəsində dijital kanalların və xüsusilə Google reklamlarının istifadə olunması bizneslər üçün əvəzolunmaz əhəmiyyət qazanır.

Azərbaycanda və dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar olaraq Google Ads komandasından Azərbaycan dilini dəstəklənən dil olaraq əlavə etməkləri üçün imza toplayırıq.

Azərbaycanlı, biznes və marketinq peşəkarları olaraq bu müraciəti imzalamaqla dəstəkləyə və müraciətin Google Ads komandasına çatdırılmasında iştirak edə bilərsiniz.