Petition Closed

Academics for Good Governance in Malta

This petition had 43 supporters


Academics for Good Governance

In the context of the imminent election, we are expressing a collective view, not dependent on our specific political preferences, in the hope of being of service to the community, including our students - past, present and future.

To this end, we have restricted ourselves to the principle of good governance, which we believe should be the most important criterion by which government performance is assessed. We note that corruption eradicates good governance, and, in the absence of good governance, corruption flourishes. We also note that a strong public trust in the institutions is fundamental for the good functioning of democracy and for the well-being of the people.  

 In line with this principle, we believe that any government should: 

a. Follow the rule of law: Everyone, including government itself, is accountable to laws which are equally enforced and are independently adjudicated.

b. Be accountable: Political leaders must be answerable for the consequences of decisions they make on behalf of the country.

c. Be transparent: Transparency allows the electorate to understand and  scrutinise the decision-making process ensuring that decisions are taken in the interest of the common good.

d. Be equitable and inclusive:  The country’s wellbeing can only be assured if the interests of all, including future generations and especially the most vulnerable in society, are taken into consideration.

e. Be meritocratic: The best people are selected according to merit rather than by political affiliation or nepotism, thus allowing everyone to aspire to fulfil their potential.

 It is our duty to ask those vying to govern Malta to uphold these values and to work towards strengthening public trust in the institutions. 

Signed by Friday 26th May at noon:

 

 

 

 

 

 

L-Akkademiċi favur il-Governanza t-Tajba

Issa li l-elezzjoni qiegħda magħna, qegħdin nesprimu opinjoni kollettiva li ma tiddependix mill-preferenzi politiċi ta’ kull wieħed u waħda minna, u dan qed nagħmluh biex inservu lill-komunità, inklużi l-istudenti tagħna tal-bieraħ u tal-lum.

 

Għal din ir-raġuni qed nillimitaw ruħna għall-prinċipju tal- governanza t-tajba, li nemmnu li għandu jkun l-iktar kriterju importanti li bih niżnu r-rendiment tal-gvern. Aħna nagħrfu li l-korruzzjoni teqred il-governanza t-tajba u fejn ma nsibux governanza tajba, issaltan il-korruzzjoni. Nagħrfu wkoll li l-fiduċja tal-kotra fl-istituzzjonijiet hija fundamentali kemm għat-tħaddim tad-demokrazija kif ukoll għall-ġid komuni.

 

Għaldaqstant, nemmnu li kull gvern għandu:

a.       jimxi skont il-liġi: kulħadd, anki l-gvern, huwa suġġett għal-liġijiet tal-pajjiż, li għandhom ikunu l-istess għal kulħadd u ma jħarsux lejn l-uċuħ.

b.      jagħti rendikont ta’ għemilu: il-mexxejja politiċi għandhom jerfgħu r-responsabbiltà tad-deċiżjonijiet li jieħdu għall-pajjiż.

c.       ikun trasparenti: it-trasparenza tagħti lill-elettorat l-opportunità li jifhem u jgħarbel il-proċess tad-deċiżjonijiet, u b’hekk niżguraw li d-deċiżjonijiet li jkun ħa l-gvern ikunu tabilħaqq għall-ġid komuni.

d.      ikun ġust u inklużiv: jista’ jkollna pajjiż b’saħħtu biss jekk inżommu quddiem għajnejna l-interessi ta’ kulħadd, fosthom tal-ġenerazzjonijiet futuri u b’mod speċjali ta’ min hu l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.

e.       ikun meritokratiku: fil-ħatriet, in-nies għandhom jitqiesu skont il-mertu tagħhom, u mhux bil-partit jew bin-nepotiżmu, u b’hekk kulħadd jista’ jaspira li jwettaq il-potenzjal tiegħu.

 

Huwa dmir tagħna li nippretendu minn min qed jirsisti biex jiggverna l-pajjiż li jħares dawn il-valuri u jħabrek biex isaħħaħ il-fiduċja tal-kotra fl-istituzzjonijiet.

 

Iffirmaw sal-Ġimgħa 26 ta’Mejju f’nofsinhar:

 

 

 

 

 

 

Agius, Emanuel

Agius, Tonio P.

Alexander, Marie

Aquilina, Mario

Attard, Maria

Azzopardi Muscat, Natasha

Azzopardi, Clare

Bell, Albert

Betts, Alexandra

Bonanno, Anthony

Bonello, Marjorie

Bonnici, Clive

Borg, Albert

Borg, Anna

Borg, J

Borg, Joseph

Borg, Kris

Borg, Kurt

Borg, Tonio

Briffa, Vince

Briguglio, Lino

Briguglio, Marie

Briguglio, Michael

Bugeja, Roderick

Buhagiar, Natalie

Buttigieg, Sandra

Calleja, Colin

Calleja, Gordon

Callus, Anne-Marie

Callus, Ivan

Camilleri Zahra, Amy

Camilleri, Joseph M.

Camilleri, Juanito

Camilleri, Richard

Caruana, Julian

Caruana, Mario

Cassar, George

Cassar, Maria

Cassola, Arnold

Catania, Gottfried

Cole, Maureen

Corby, James

Cortis, David

Cremona, Vicki Ann

Curmi, Franco

de Battista, Gina

De Lucca, Jean-Paul

Debattista, Andre P.

Debono, Manwel

Deguara, Angele

Deidun, Alan

Dibben, Andreana

Dimech, Pauline

Dingli, Alexei

Ebejer, John

Fabri, David

Fabri, Ray

Falzon, Neil

Farrugia, Claire

Farrugia, Ruth

Felice, Alex

Fenech, Ann

Fenech, Tonio

Fiorini, Luke

Frendo, Maria

Frendo, Romina

Galea Curmi, Edgar

Galea Salamone, Arthur

Galea, Natasha

Galea, Paul

Gatt, Albert

Gauci, Dolores

Gauci, Vickie

Ghirlando, Marcello

Grech, Helen

Grech, Marija

Grech, Sarah

Grech, Shaun

Grima, Adrian

Grima, George

Grima, Joseph N.

Grima, Ruben

Kenely, Natalie

Khakee, Anna

Lauri, Josef

Lauri, Mary Anne

Mallia, Gorg

Mangion, Marie-Louise

Martinelli, Sharon

Micallef, Martin

Mifsud, Dione

Mifsud, Immanuel

Mifsud, Manwel

Milton, Josephine

Mizzi, Simon

Moncada, Stefano

Muscat, Adrian

Musumeci, Martin M.

Pace Axiaq, Joseph

Pisani, Maria

Portelli, Charmaine

Psaila, Claudia

Pullicino, Lourdes

Radmilli, Rachel

Sammut, Gordon

Sammut, Ivan

Sant Cassia, Paul

Schembri-Wismayer, Pierre

Sciberras, Colette

Scicluna, Jo Christine

Scicluna, Sandra

Stabile, Isabel

Sultana, Carl-Mario

Thomas Vassallo, Mario

Torpiano, Alex

Valentino, Mario

Vassallo, Louiselle

Vella de Fremaux, Patricia

Vella, Alexandra

Vella, Antoine

Vella, Olvin

Vella, Sue

Vella-Briffa, Patricia

Vella-Zarb, Liana

Wain, Kenneth

Xerri de Caro, John

Zammit, Abigail Ardelle

Zammit, Anna

Zammit, Clive

Zammit, David

Zammit, Edward

Zammit, Joan Rita

Zammit, Michael

Zammit, Sean

Zammit, William

Zarb, Christina

Zarb, Julian ChristopherToday: Academics for Good Governance is counting on you

Academics for Good Governance needs your help with “goodgovernance2017@gmail.com: Academics for Good Governance in Malta”. Join Academics for Good Governance and 42 supporters today.