Suportahan ang panawagang pagbibigay ng "maternity kit" sa mga buntis

Suportahan ang panawagang pagbibigay ng "maternity kit" sa mga buntis

0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Tisya Hustisya started this petition to gobyerno

Alam niyo ba na sa ibang bansa, ang mga buntis ay nakakatanggap ng "maternity package" mula sa kanilang gobyerno. Ang maternity package na ito ay naglalaman ng diaper, kumot, at iba pang mga pangangailangan ng isang bagong silang na sanggol.

Hindi biro ang gastusin na kinakaharap ng mga nanay mula pagbuntis hanggang pag-aalaga ng kanilang mga anak. Mas lalong kailangan ng suporta ang mga pamilyang nasa laylayan upang siguraduhing maayos ang panganganak ng ina, at ang kalusugan ng kanilang anak.

0 have signed. Let’s get to 10!
At 10 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!