Suportahan ang "End Child Rape" Bill

Suportahan ang "End Child Rape" Bill

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Tisya Hustisya started this petition to gobyerno

Sa ating batas ngayon, ang isang 12 year old na bata ay maaari nang magbigay ng pahintulot sa pakikipagtalik. Nagdudulot ito ng ibat'-ibat pangabuso sa maraming mga bata Dahil sa kanilang murang edad at kaisipan, madaling silang maloloko o ma-mamanipula para pumayag sa pakikipagtalik.

Ang tawag sa edad na ito ay "age of sexual consent."

Ang pagtataas ng "age of sexual consent" mula 12 pataas sa 16 ay makakabawas sa mga pangaabuso na dinaranas ng maraming mga batang babae.

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!