20% DISCOUNT para sa SOLO PARENTS sa tuition fee, mga bilihin, medical expenses, atpb

20% DISCOUNT para sa SOLO PARENTS sa tuition fee, mga bilihin, medical expenses, atpb

24 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Tisya Hustisya started this petition to gobyerno and

Maraming gastusin ang kinakaharap ng bawat pamilya. Mas mahirap matugunan ang mga gastusin na ito kung mag-isang itinataguyod ng solo parent ang kanyang pamilya.

24 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!