Derecho de los diábeticos

Derecho de los diábeticos

136 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Creada
Dirigida a

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Diabetes Mellitus

 ¿POR QUÉ LOS DIABÉTICOS VASCOS NO TENEMOS DERECHO A OPOSITAR A ERTZAINA, POLICÍA MUNICIPAL O BOMBERO? REVISIÓN DEL REGLAMENTO YA #DIABETES

DISCRIMINADADOS, así es como nos sentimos

Padezco diabetes mellitus desde los 12 años, por lo que he aprendido a llevar una vida saludable desde mi adolescencia. Estudio, trabajo, no recibo ayudas económicas y me jubilaré cuando me corresponda, como cualquier ciudadano/a más. Mi vocación es ser ertzaina, pero por primera vez soy discriminado.

¿IGUALDAD?, luchamos por la igualdad de género, religión, color de piel…y el propio gobierno vasco basado en una ley de 1994 nos discrimina. Podemos ser policía nacional o guardia civil pero no ertzaina, policía municipal o bombero en la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Cuál es la diferencia?. A nivel estatal han reconocido que los avances tecnológicos y farmacéuticos permiten al paciente tener la enfermedad controlada y ejercer cualquier profesión sin dificultad alguna, descartando así la mínima señal de discriminación. ¿Y en Euskadi? Proclamamos ser progresistas ignorando estar anclados en leyes obsoletas e infravalorando a la ciudadanía que siente realmente la vocación de trabajar y defender el lugar donde han nacido y crecido.

ZERGATIK EUSKAL DIABETIKOAK ERTZAINA, UDALTZAINA EDO SUHILTZAILEA IZATEKO OPOSAKETETAN PARTZE HARTZEKO ESKUBIDERIK EZ DUGU?ARAUDIA BERRIKUSTEA ORAIN # DIABETESA

DISKRIMINATUAK, horrela sentitzen gara.

12 urte nituelarik diabetes melitusa  diagnostikatu zidaten, horregatik nerabezarotik bizi osasuntsu bat eramaten ikasi dut. Ikasten dut, lan egiten dut, ez dut laguntza ekonomikorik jasotzen eta niri dagokidanean erretiratuko naiz, beste edozein herritar bezala. Nire bokazioa ertzaina izatea da, eta lehenengo aldiz diskriminatuta sentitzen naiz.

Berdintasuna? Generoaren, erlijioaren, azal kolorearen… berdintasunaren alde borrokatzen dugu baina  Eusko Jaurlaritzak berak, 1994ko lege batean oinarriturik, diskriminatu egiten gaitu. Polizia nazionala edo guardia zibila izan gaitezke, baina ez ertzaina, udaltzaingoa edo suhiltzailea Euskal Autonomia Erkidegoan. Zein da aldea? Estatu mailan onartu dute aurrerapen teknologikoei  eta farmazeutikoei esker gaixotasuna kontrolatu eta edozein lanbide gauzatu daitekeela zailtasunik gabe, horrela diskriminazio-seinale minimoa baztertuz . Eta Euskadin? Progresistak garela aldarrikatzen dugu, lege zaharkituetan ainguraturik gaudela ahaztuz eta bertako  herritarrak gutxietsiz. Bertan  jaio eta hazi diren herritarren benetako bokazioa eta eskubideak ukatuz.

136 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!