No al cierre del parque

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!

Noelia Hormigo
Noelia Hormigo ha firmado esta petición

JSC Parets ens afegim a la recollida de signatures que el PSC Parets fa (ells i elles físicament) perquè no es tanqui el Sot d'en Barriques. A més, les actuacions previstes suposaran un cost de 160.000 euros que es poden destinar a les paretanes i els paretans en aquests moments de crisi.

JSC Parets nos sumamos a la recogida de firmas que hace el PSC Parets (ellos y ellas físicamente) para que no se cierre el Sot d'en Barriques. Además, las actuaciones previstas supondrán un coste de 160.000 euros que se pueden destinar a los y las paretenses en estos momentos de crisis.