Petición cerrada

Per un finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana

Esta petición ha conseguido 212 firmas


La  Confederació Empresarial Valenciana ha promogut un manifest per demanar UN FINANÇAMENT JUST I UNES INVERSIONS JUSTES PER A LA COMUNITAT VALENCIANA.

Pot llegir el manifest complet ací: manifest valencià o ací manifest castellà.

Les peticions es concreten en tres punts:


1. Una reforma immediata del sistema de finançament que establisca
un nou model amb recursos suficients i repartits equitativament
entre totes les autonomies, que possibilite als valencians i a les
valencianes tenir uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les
nostres competències pròpies. Una reforma perquè mai més hi haja
ciutadania discriminada solament pel fet de pertànyer a un territori.


2. Un repartiment de les inversions i una execució que atenga una
programació racional que acabe amb el dèficit inversor a la
Comunitat Valenciana, que compense en tot cas la insuficiencia
inversora en els últims anys i dedique una quantitat de recursos
ajustada al nostre pes poblacional, tal com arreplega la reforma del
nostre Estatut d’autonomia aprovada per Les Corts.

3. El reconeixement dels dèficits de finançament acumulats
directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de
finançament, i l'establiment de mecanismes de compensació perquè
el nou model no nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.

 * * * * * * * *

1. Una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un
nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente
entre todas las autonomías, posibilitando a los valencianos y
valencianas tener unos servicios públicos fundamentales dignos y
ejercer nuestras competencias propias. Una reforma para que nunca
más exista ciudadanía discriminada solo por el hecho de pertenecer
a un territorio.


2. Un reparto de las inversiones y una ejecución que atienda a una
programación racional que acabe con el déficit inversor en la
Comunitat Valenciana, compensando en todo caso la insuficiencia
inversora en los últimos años y dedicando una cantidad de recursos
ajustada a nuestro peso poblacional, tal y como recoge la reforma de
nuestro Estatut d’Autonomia aprobada por Les Corts.


3. El reconocimiento de los déficits de financiación acumulados
directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas
de financiación, y el establecimiento de mecanismos de
compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la
injusticia diferida de los anteriores.

 Hoy: Agenda cuenta con tu ayuda

Agenda Valenciana necesita tu ayuda con esta petición «Gobierno de España: Per un finançament i unes inversions justes per a la Comunitat Valenciana». Únete a Agenda y 211 personas que ya han firmado.