PAREM L'EUGENÈSIA. LA DISCAPACITAT NO ÉS UNA MALALTIA!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!

Associació Dones No Estàndards
Associació Dones No Estàndards ha firmado esta petición

ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ FEMINISTA DE LES DONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER LA CRISI EN LA GESTIÓ DEL COVID-19 ENVERS LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

L’Associació Dones No Estàndards denuncia que actualment algunes persones amb discapacitat infectades per Covid-19 no han rebut cap tractament mèdic i han mort per abandonament. Segons dades directes que ens han fet arribar familiars dels difunts, són ja tres els casos en els que clarament el sistema de salut s’ha negat a donar-los oxigen amb el pretext que d’altres persones tenien més possibilitats de sobreviure. Val a dir que aquestes tres persones amb discapacitat no presentaven cap malaltia anterior; per tant, eren persones sanes.

Així doncs, s’ha realitzat un cribratge totalment discriminatori per raó de la discapacitat, que res té a veure amb criteris de salut, sinó amb un sistema social basat en la suposada perfecció racial i especifista.

Per la greu situació en la que se’ns està abocant a totes les persones amb diversitat funcional, denunciem:

·         Les pràctiques eugenèsiques que s’estan donant dirigides a les persones amb discapacitat en forma de negacions a proveir-los d’oxigen o respiradors amb el pretext de que d’altres estan més sans i tenen doncs més possibilitats de sobreviure

·         La ignorància, inconsciència, irresponsabilitat i passivitat del sistema  de salut que permet i justifica un cribratge basat en prejudicis sobre la discapacitat.

·         L’abandonament  per part de l’administració de no controlar la atenció sanitària  dels casos de persones amb discapacitat durant aquesta  pandèmia.

·         La indiferència dels mitjans de comunicació de la realitat que estan patint aquestes persones.

·         El patiment, consternació i preocupació de les persones amb discapacitat, les seves famílies i amics, davant aquestes pràctiques i també la falta de complicitat social alhora d’executar-les.

 

 

Per això, exigim:

Que en els tractaments sanitaris no s’apliqui l’escala Rockwood, que obliga a aplicar una classificació del pacients en funció del grau de “fragilitat”. La fragilitat es mesura d’acord amb la capacitat funcional de la persona per fer esport, moure’s, si necessita o no ajut per a dur a terme activitats de la vida diària i també l’edat i l’estat mental.
Que no es discrimini al col·lectiu de persones amb diversitat funcional a l’hora d’accedir a l’atenció sanitària.
Que es facilitin les xifres reals de les persones amb discapacitat víctimes del Covid-19.
Que es segueixi impulsant, amb ajudes concretes, les tasques d’atenció de les persones discapacitades.
Que d'una manera oficial i concreta s'inclogui una persona representativa de dones amb discapacitat en el Comitè de Salut de Control .
L’accessibilitat universal a totes les informacions i recursos dels serveis de salut pública relacionats amb el coronavirus.
Garantir en els pressuposts els recursos necessaris per a la continuïtat i sostenibilitat de les entitats del sector.
 Fons addicionals concrets per a reactivar els diferents pagaments compromesos que han estat congelats i  per a fer arribar algunes subvencions que s’han aturat.
Una dotació econòmica  especial a persones amb discapacitat que viuen en famílies amb pocs mitjans.
 Accions específiques de foment de l’ocupació del col·lectiu, que afrontaran encara més dificultats per accedir al mercat laboral. 
·         Facilitar màscares i vestits a totes les persones, generalment dones, es que es dediquen a l'atenció a les persones amb diversitat funcional.

ÀNIMS I FORÇA A TOTES LES PERSONES. JUNTES, HO PODEM TOT!

Carme Riu i Pascual, presidenta de l’Associació Dones No Estàndards