No a la MAT! projecte LAAT Tramaced-Masquefa-PEol-556

No a la MAT! projecte LAAT Tramaced-Masquefa-PEol-556

685 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Creada
Dirigida a

Por qué es importante esta petición

NO a la instal·lació de la línea de Molt Alta Tensió davant de casa!! Lluitem per defensar el territori! 

SITUACIÓ
1. Hi ha 8 projectes energètics que afecten Catalunya. L'empresa privada és Forestalia

2. El projecte que creua tot l'Anoia i que afecta *terme de Sant Marti de Tous, Bellprat, Montbui i Coll del Guix-Saió* és el n.6 principalment (línia de Grañen a Pierola)

3. El Consell Comarcal, Unió Pagesos i Ajuntaments preparen al•legacions en contra.
Contactes fets amb la Generalitat apunten a que tampoc aposten per aquest model tant massificat i amb gran impacte ambiental, agricultura, salut, etc

4. És avant-projecte en procés d'autorització prèvia i Declaració d'Impacte Ambiental. Tot i així està molt detallat i desenvolupat.

5. La OMS recomana una distància mínima de 400 mts (tenint en compte que la línia MAT és de 400 Kw) dels habitatges o nuclis. Al Coll del Guix passa a menys o aprox de 400m a les masies Can Peretó, Can Milà, Can Nieló, Can Perotet, Cal Cardó, Cal Perelló, Ca la Maciana, Cal Cintet, La Caseta, Cal Vilaseca, Cal Pineda, Mas Buret,cal Antonio entre molts d'altres. 

6. Una línea de 400 kw es considera Red Primaria i per llei li correspondria la responsabilitat a la Red Eléctrica Española, per tant, no ho podria fer una empresa privada tal com s'ha presentat ara.
A banda, les línees actuals que ja hi ha, poden admetre més Kw (no estan saturades).

QUÈ PODEM FER com col.lectiu

Adherir-nos a al.legacions que està preparant Unió Pagesos, ajuntaments i tambe a través de Change.org

 

Firma i ajuda'ns a defensar el territori

Adhesió a les al·legacions presentades  CHANGE.org a la
Informació Pública de la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i declaració
d’impacte ambiental de l’expedient al projecte LAAT Tramaced-Masquefa-PEol-556
(avant projecte línia aèria a 400 kv set Bajo Cinca p4 400 kv – set Pierola 400 kv (REE)
que comprèn el parc eòlic Lupus de 49,5 MW, i la seva infraestructura d'evacuació, a les
províncies de Saragossa, Osca, Tarragona, Lleida i Barcelona.

685 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!