SINH VIÊN TOULOUSE BÀY TỎ SỰ PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

0 have signed. Let’s get to 100!


SINH VIÊN TOULOUSE BÀY TỎ SỰ PHẢN ĐỐI
DỰ LUẬT VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ LUẬT AN NINH MẠNG

 

Toulouse 08/06/2018

Kính gửi các cơ quan hữu trách,

Trước thềm kì họp Quốc Hội vào hai ngày 12/6 và 15/6 sắp tới, chúng tôi, những sinh viên, cựu sinh viên và kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Toulouse, Cộng Hòa Pháp, bày tỏ sự phản đối Dự Luật về Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng.  

Là người Việt xa xứ, không một giây phút nào trong đời, chúng tôi không hướng lòng về Tổ Quốc của mình. Vì điều kiện không thể trực tiếp có mặt, chúng tôi chính là những người đau xót và phẫn nộ nhất mỗi khi nghe đến những tai ương xảy ra trong lòng nước Việt như Thảm Họa Lịch Sử Formosa, Bauxite Tây Nguyên, Khu công Nghiệp Vũng Áng, Giàn Khoan Hải Dương 981…

Nhưng giờ phút này, khi hiện tình đất nước đang rối ren hơn bao giờ hết, chúng tôi không thể im lặng được nữa. Chúng tôi cùng mọi người dân Việt Nam phải lên tiếng trước khi quá muộn. Dự Luật về Đặc Khu Kinh Tế và Luật An Ninh Mạng chính là những Dự Luật có thể đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển của xã hội!

Đã có biết bao nhiêu chuyên gia tâm huyết trong lĩnh vực của họ, từ kinh tế đến sử học, luật học… cảnh báo về sự bất hợp lý và những hậu quả khôn lường mà hai dự luật này sẽ mang lại.  Bản thân chúng tôi khi nghiên cứu dự luật Đặc Khu Kinh Tế này trên trang web chính thức của quốc hội duluatonline.quochoi.vn đều dễ dàng tự thấy được rằng, Trung Quốc chính là  “quốc gia láng giềng” được hưởng lợi nhiều nhất. Bên cạnh đó, Dự Luật về Luật An Ninh Mạng, một bản sao của Luật An Ninh Mạng Trung Quốc, chính là sự bóp méo tự do của xã hội dân sự ở mức cao nhất!

Là người Việt, ai cũng hiểu sâu sắc nỗi đau của một ngàn năm Bắc Thuộc. Những bài học về mối quan hệ với Trung Quốc vẫn còn đó, hậu quả vẫn nhãn tiền. Đó là nỗi đau chưa khô máu của chiến tranh Biên Giới 1979, là Biển Đảo đang bị chiếm đóng chưa biết bao giờ đòi lại được!

Vì vậy, chúng tôi kiên quyết phản đối những Dự Luật này. Với tất cả trách nhiệm của một người dân Việt Nam cùng tình yêu nước mãnh liệt, chúng tôi mong các vị Đại Biểu Quốc Hội cùng các cơ quan hữu trách có thể cùng lên tiếng phải đối hai dự luật này.

Trân trọng.

 

 

 

 

 Today: Bao is counting on you

Bao Huynh needs your help with “giabaohuynh198@gmail.com: SINH VIÊN TOULOUSE BÀY TỎ SỰ PHẢN ĐỐI DỰ LUẬT VỀ ĐẶC KHU KINH TẾ VÀ LUẬT AN NINH MẠNG”. Join Bao and 48 supporters today.