Petition Closed

Le ghal 11-il sular fid-dahla ta Hal Tarxien.

This petition had 794 supporters


Forsi kif smajtu jew rajtu hareg il-permess biex jibda jinbena torri iehor tal-konkrit fid-dahla ta' Hal Tarxien u ahna m'ahniex favur dan ghalhekk irridu nkunu ahna poplu ta' Hal Tarxien biex ninghaqdu flimkien ghal ghan wiehed biex nibzghu ghar-rahal sabih taghna.Today: Hal Tarxien ir-rahal li tant inhobbu is counting on you

Hal Tarxien ir-rahal li tant inhobbu needs your help with “Ghandna ninghaqdu rahal wiehed.: Le ghal 11-il sular fid-dahla ta Hal Tarxien.”. Join Hal Tarxien ir-rahal li tant inhobbu and 793 supporters today.