Përmirëso sistemin e vizave për bashkimin familjar &Vizat e punës Shqipëri/Kosovë/Maqedoni

0 have signed. Let’s get to 15,000!


(English version below)

PREZANTIMI:

Gjermania, gjate viteve te fundit, eshte shnderruar ne shtepine e dyte per shume shqiptare nga Shqiperia, Kosova & Maqedonia, duke u zhvendosur apo duke kerkuar te zhvendosen ne nje vend qe per shume prej tyre quhet "vendi i endrrave". Por kur vjen puna per te terhequr familjen e tyre, pasi i kane plotesuar te gjitha dokumentet e kerkuara, atehere procedura eshte e pakuptimte dhe zgjat me vite. E njejta situate eshte edhe me vizat e punes, ku ka probleme dhe vonesa te pakuptimta. Shume shqiptare ne forma te ndryshme arrijne te gjejne kontratat e punes, por iu duhet deri ne 8 muaj per te caktuar nje takim dhe deri ne 6 muaj per te marre nje pergjigje. Pergjigja qe kerkojme prej Ministrise se Jashtme Gjermane eshte: A ka punedhenes qe te ben kontraten e punes dhe te pret deri ne 18 muaj sa te mbarojne procedurat ambasada? 

Prandaj ju lutem nenshkruani peticionin ne menyre qe sebashku me Change.org ti bejme nje kerkese zyrtare Ministrise se Jashtme Gjermane qe te permiresoje proceduren e vizave ne Shqiperi/Kosove/Maqedoni, pasi kjo ka shume pasoja sociale.

PROBLEMI:

Pritja per te percaktuar nje takim per Proceduren e Bashkimit Familjar eshte 5-8 muaj dhe koha per te proceduar kerkesen dhe per te marre nje pergjigje eshte 5-8 muaj. Pritja per te percaktuar nje takim eshte deri ne 10 muaj dhe koha per te proceduar kerkesen dhe per te marre nje pergjigje eshte deri ne 8 muaj

 Këtu janë disa pengesa që po ballafaqohen nga aplikuesit:

 • Sistemi per te percaktuar nje takim eshte shume jo eficient dhe duhen deri ne 8 muaj pritje per te percaktuar nje takim. Per shembull, B.Bushi nga Kosova. Per te percaktuar nje takim i duhej te priste 7 muaj (27.12.2016 - 12.07.2017). Data e refuzimit ishte ne shkurt te 2018, pra pas 8 muajsh.
 • Pasi aplikuesit kane aplikuar per nje vize, koha e pergjigjes eshte deri ne 1 vit.
 • Per shkak te sistemit burokratik, mijera aplikante kane humbur punen ne Gjermani, Ausbildung.
 • Nuk ka sherbim klienti. Ambasada nuk te pergjigjet nese i shkruan nje email, nuk pergjigjet ne telefon apo asnje forme tjeter zyrtare.
 • Ka dyshim qe ne ambasaden gjermane ne Prishtine, data per caktimin e termineve shitet ne treg te zi kundrejt parave.

ZGJIDHJA:

Duke firmosur kete peticion, ne duam qe ambasada Gjermane ne Tirane, Prishtine, Maqedoni te beje keto ndryshime ne sistem: 

 • Te shtoje sportelet dhe stafin, dhe caktimi i terminit/pergjigja te jete 2-4 jave.
 • Aplikantet duhet te kene informacion per statusin e aplikimit te tyre dhe kjo mund nuk duhet te behet vetem kur ambasada te merr ne telefon deri ne 1 vit mbrapa. 
 • Nese refuzohet viza, atehere duhet te percaktohet qarte shkaku dhe te jete i bazuar ne ligj.
 • Pranimi apo refuzimi per vize duhet te marre parasysh afatet e gjithsecilit. Psh nese Ausbildung i aplikantit fillon pas 2 muajsh, pergjigja duhet te jete brenda 2 muajsh.

 

INTRODUCTION:

As skilled workers demand is growing in Germany there are many from Albania, Kosovo & Macedonia who are choosing Germany as their second home. But when it comes to taking family along, even after having all the required documents current process unreasonable delays the process for years depriving applicants from basic humanitarian right. In addition is the same situation for the employment contracts. They are facing with the same problems as mention above. 

Please sign the petition to help families be together and to support the people aiming for better life in Germany who are apart just because German mission in Tirana/Pristina/Skopje choose an inefficient path to process these visas.

PROBLEMS:

German Family Reunion visa appointment waiting time is more than 5-8 months and visa processing time is exceeding 5-8 months now. German Employment Contracts visa appointment waiting time is more than 10 months and visa processing time is exceeding 6-8 months now. 

Here are the few hurdles that are being faced by applicants:

 • Appointment system is slow and inefficient resulting into appointments provided 5-8 months later. For Instance, B. Bushi from Kosovo. Visa Appointment time was 7 months (27.12.2016 - 12.07.2017). Refusal date was February 2018. (after 8 months).
 • Processing time goes for months (sometimes 1 year)
 • Because of inefficient appointment system, many people have lost their employment contracts due to delays and bureaucratic procedure.
 • There is no customer support. Applicant's cannot see what is going on with their applications. If we ask them via phone, email, fax or mail embassy staff do not reply.
 • There is a suspicious that in German Embassy in Pristina the Visa appointments are being sold in order to anticipate the process.

SOLUTION:

By signing this petition we want German Embassy in Tirana/Pristina/Macedonia to consider these changes to the system:

 • Outsource appointment system or enhance your resources so that people should not be waiting more than 2-4 weeks for the appointment.
 • Applicants must know status of application or there must be dedicated resources for giving out status to applicants.
 • In addition the rejection letter should be based on the German Regulations and the rejection reason should be clear.
 • The acceptation or rejection letter should be giving in time in order to meet each individuals deadlines.