Recolzar la immersió lingüística. Defensar l'ús social del català.

Petición cerrada

Recolzar la immersió lingüística. Defensar l'ús social del català.

Esta petición ha conseguido 73 firmas
River Café Girona ha iniciado esta petición dirigida a Generalitat de Catalunya

La recent sentència del Tribunal Suprem, que anul·la diferents articles del decret 181/2008 d’ordenació de l’ensenyament, de la Generalitat de Catalunya i de fet també, la immersió lingüística a l’educació primària, és un despropòsit i un intent de desmuntar, per motius purament polítics, la feina duta a terme durant més de 20 anys per les i els mestres i les institucions culturals de Catalunya, que han permès que, avui dia, el català segueixi essent una llengua viva i d’ús corrent.

No podem permetre que se segueixin mantenint i tolerant aquestes actituds. Esperem, i exigim, que el Govern de la Generalitat reaccioni davant aquests atacs i actuï amb tots els seus recursos per a defensar la llengua catalana i un model d’immersió que ha estat citat i elogiat per comunitats educatives d’arreu.

Volem manifestar que el nostre menyspreu no es dirigeix en cap cas cap a la llengua castellana ni cap a aquells que senten el castellà com a la seva llengua pròpia, si no contra els que, fent mal ús dels poders que el poble els ha llegat, dicten i utilitzen les lleis a la seva conveniència amb fins exclusivament polítics, ignorant i menyspreant la realitat catalana i, el que és més greu, l’educació dels nostres fills i filles. El problema del català no és el castellà, són les regles del joc imposades per l’Estat Espanyol.

Volem expressar també el nostre recolzament a la Generalitat de Catalunya en qualsevol acció que emprengui, destinada a mantenir l’actual model d’immersió a l’escola catalana i a defensar la llengua.

Volem fer notar unes dades que poden ajudar a clarificar les postures i els motius, i que estan extretes d’un estudi del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de l’any 2011:

• Els resultats obtinguts per l’alumnat en les llengües catalana i castellana al final de l’educació primària són similars, tot i que el mandat legal preveu que aquesta equivalència s’ha d’aconseguir en finalitzar l’ensenyament obligatori.

• Els resultats obtinguts per l’alumnat en les llengües catalana i castellana al final de l’educació secundària obligatòria són similars.

• D’acord amb les avaluacions estatals, els resultats de llengua castellana obtinguts per l’alumnat de Catalunya i del conjunt de l’Estat en l’educació primària i en educació secundària són similars.

• Quan es tracta dels usos lingüístics informals o entre iguals, és la llengua castellana la que té major presència a les aules i en el context escolar.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 73 firmas

Comparte esta petición