Exigim-li a Tripadvisor Inc. que permeti la publicació de comentaris en català.

0 have signed. Let’s get to 100!


Actualment aquesta plataforma inclou vint-i-set llengües diferents i rebutja qualsevol opinió en català. Fem-lo com una reivindicació a la nostra llengua i a tots aquells establiments nostres (restaurants, hotels, cases rurals, etc.) que a més, li donen una oferta nombrosa i de molta qualitat, en general, a qualsevol turista del món que visiti Catalunya. Com que TripAdvisor orgullosament afirma que és la comunitat de viatgers més gran del planeta amb 455 milions de visitants únics al mes, exigim que els seus usuaris que fem servir el català com llengua vehicular, ens garanteixen el nostre dret a expressar-nos en la nostra llengua. Jo també els ho exigeixo com col·laborador habitual (top 20 a Barcelona) d'aquesta comunitat de viatgers.