Aturem Parc Eòlic de Pontons

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!


MANIFEST EN CONTRA DEL PARC EÒLIC DE PONTONS

Durant el mes de novembre es va presentar a la ponència Ambiental de Catalunya l’avantprojecte del parc eòlic de Pontons, l’ha presentat l’empresa Eòlica La Conca 3 SL, participada per Nordex Ebinergy Spain SA i IGEwind Renewable SL. Segons els mitjans de comunicació aquest projecte ha estat presentat a l’Ajuntament de Pontons el qual va respondre favorablement.  El Parc eòlic projecta la instal·lació de 9 aerogeneradors de 5,5 MW de potència unitària, una alçada de 200 metres.

 

El parc eòlic està situat al terme municipal de Pontons però lluny dels seus nuclis de població, fet que per aquest municipi comportarà una font important d'ingressos que es traduiran amb més serveis pels seus veïns i poques molèsties.  En canvi diversos molins estan al límit municipal de Querol i Aiguamúrcia.  Per això tindran un gran impacte sobre el municipi de Querol (urbanització de Mas Gassons, Valldossera, Bonany...) i sobre Aiguamúrcia (nucli i disseminats del Pla de Manlleu).  Creiem que les energies renovables són el futur però cal una planificació i no hipotecar certes zones per beneficiar a unes altres, cal que siguin de proximitat a la demanda energètica.

Properament aquest avantprojecte ha de ser avaluat per la Ponència Ambiental de Catalunya.

 

Volem fer conèixer la nostra oposició a aquest projecte, a la que esperem el l’Ajuntament d’Aiguamúrcia s’hi sumi el més aviat possible, pel que impulsem la creació de la Plataforma Ciutadana contra el Parc Eòlic de Pontons.

Per això la Plataforma en contra del Parc Eòlic de Pontons vol que es tinguin en compte  els següents aspectes:

- La ubicació del Parc està molt a prop d’algunes masies i el nucli urbà del Pla de Manlleu, concretament el molí de  6 i 7 a 600 metres de nuclis habitats.

-  Els actuals Plans Territorials de Tarragona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona protegeixen les muntanyes on volen ubicar el parc eòlic, com a espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari, com a espais connectors i com a sòl de protecció especial. A més el parc eòlic està envoltat d'espais Xarxa Natura 2.000 i Espais d'Interès Natural (PEIN), forma part del corredor biològic entre les Serres d'Ancosa, el Montmell i l'Alt Gaià.  El Penedès i aquestes serres són zones amb elevada biodiversitat, en la que destaquen les accions de conservació per a l’hàbitat de l'àguila cuabarrada incompatibles amb aquest tipus de projectes.

- En la zona s’estan potenciant marques com la de +500 en la indústria del vi, les quals promocionen el paisatge a més de l'interès del turisme de natura, l’enoturisme, etc. L’impacte de molins de 200 metres pot malmetre aquesta imatge i perjudicar-ne la viabilitat del model socioeconòmic de la zona.

També volem demanar a les administracions que correspongui que s’iniciï la tramitació pertinent per a la defensa de l’espai on es pretén la instal·lació del Parc eòlic, pel seu interès natural i agrari amb la figura de protecció més intensa possible per a la defensa de la seva flora i fauna per evitar futures pretensions d’instal·lacions semblants a la que ens ocupa. 

 Hoy: aturem cuenta con tu ayuda

aturem alpep necesita tu ayuda con esta petición «Generalitat de Catalunya: Aturem Parc Eòlic de Pontons». Únete a aturem y 496 personas que ya han firmado.