Singelpark bedreigd. Geen extra brug over de Catharijnesingel

Petition Closed

Singelpark bedreigd. Geen extra brug over de Catharijnesingel

This petition had 278 supporters

Geen extra brug over de Catharijnesingel started this petition to Gemeente Utrecht

Singelpark bedreigd. Een brug teveel over de Catharijnesingel 

De gemeente Utrecht heeft tot genoegen van velen besloten de singeldemping van begin jaren '70 ongedaan te maken. Ter hoogte van Hoog-Catharijne wordt een deel binnen afzienbare tijd weer met water gevuld. Daarna volgt het laatste stuk, globaal tussen de NS-kantoren en aan de overkant hotel Karel V.

De ambtelijke projectgroep en een ontwerpbureau hebben een tweeslachtig advies geschreven waarvan de tekst zegt dat er door sommigen om een extra brug (loopbrug) nabij hotel Karel V wordt gevraagd, maar dat een brug toch niet wordt voorgesteld. Maar in de bijlagen wordt er wel een brug gepresenteerd en nog wel in twee varianten.

Hotel Karel V ziet graag op gemeenschapskosten een brug ten behoeve van zijn klantenkring gerealiseerd. Uit de kring van de 55 relevante huishoudens aan de buitenkant van de singel wordt door een aantal bewoners ook om een brug gevraagd omdat die hen gemakkelijker in de oude stad brengt dan de brug bij de Mariaplaats. Zij komen dan uit bij hotel Karel V en aan de buitengrens van het perifere winkel- en uitgaansgebied. (???)

Dit is geen goed idee.

Het park-/singelbeeld wordt door een extra brug gedomineerd, de rijke bollen- en stinzenvegetatie zal ernstig leiden van een pad en van uitwaaierende looproutes, zoals bij alle bruggen zal er verrommeling langs de brugaanlandingen optreden. Verder moet de loopbrug bij gladheid bestrooid worden, waardoor de zouten de oevervegetatie en de waterkwaliteit (die toch al niet aan de standaards voldoet) zullen aantasten. Ook zullen voetgangers belaagd worden door maaltijdkoeriers en andere tweewielers en kunnen vaker 'openbare ordekwesties' verwacht worden. Een extra oversteekplaats zal de doorstroming van het drukke verkeer op de Catharijnesingel van en naar parkeergarages vertragen en de uitstoot door auto's van ongewenste stoffen vergroten. De kosten van een extra brug zullen fors zijn en dat gaat dan ten koste van andere, positieve planonderdelen die om kostenredenen eenvoudiger of niet uitgevoerd moeten worden.

Wij laten ons niet verleiden tot een keuzediscussie over de brugvarianten A en B, maar verheffen onze stem tegen het idee van een extra brug. Doet u dat ook?  Teken onze petitie tegen een extra singelbrug. Alvast hartelijk dank.

De initiatiefgroep uit de binnenstad:  Tommie Hendriks  -  Jan Verheugen

Voor extra informatie: singelbedreigd@singel030.nl

Wilt u tenslotte zo goed zijn dit mailtje door te sturen naar uw relaties in Utrecht die voor het onderwerp relevant zijn. Dank u wel.

 

Petition Closed

This petition had 278 supporters