Stop de haat en leugens tegen Israël op de Dam/ Stop the hate and lies against Israel

Petition Closed

Stop de haat en leugens tegen Israël op de Dam/ Stop the hate and lies against Israel

This petition had 3,632 supporters
Dutch people who support Israël started this petition to Gemeente Amsterdam / Openbaar Ministerie

(Dutch)

Al jaren staan diverse lieden op de Dam te schreeuwen met leuzen gericht tegen Israël, zionisme en flyeren en laten leugens zien gericht tegen de Joodse staat. Het is diezelfde Joodse staat die voor veel Joodse mensen een veilig thuis is geworden na de verschrikkingen van de oorlog. Op diezelfde Dam waar jaarlijks de doden herdacht worden die vielen roepen nu mensen op tot een boycot van de Joodse staat en sommigen vergelijken de Joodse staat met de Nazi's. Amsterdam waar het Joodse hart verdween en Joodse mensen werden afgevoerd moet niet worden tot een plaats van oproep tot jodenhaat want dat is waar het de boycotters van Israël echt omgaat. De BDS activisten verpakken hun boodschap in een ander jasje maar met dezelfde achtergrond als eerder. Dit soort lieden krijgt vrij spel en staat met hun giftige boodschap in het hart van Amsterdam. 

Amsterdam mag geen vrijplaats zijn voor aanhangers met haat, gericht tegen Joden en de Joodse staat. Ooit zeiden we nooit meer, in Amsterdam is het er weer.

Ik verzoek aan de Gemeente Amsterdam om in het licht van het Joods Akkoord te handelen en op te treden tegen deze moderne variant van antisemitisme en antizionisme in de stad. 

______________________________________

(English)

For several years there have been different people shouting at the Dam Square in the center of Amsterdam, carrying posters with slogans against Zionism and the existence of the state of Israel and disseminating flyers against the Jewish state. This is the same Jewish state which has become a safe home for many Jewish people after the horrors of the Holocaust during WWII. In the same Dam Square where we commemorate every year those who died during the war, now people are calling for boycott of the Jewish state. Some of them are even comparing Israel to Nazi Germany. Amsterdam where the Jewish heart disappeared and where the Jewish people were deported to their extermination, should never become a place for spreading hatred towards Jews, because that is what the boycotters of Israel really want. The BDS activists pack their message in a different way, but the background and the essence are the same as before. And these people get carte blanche to spread their poisonous message in the heart of Amsterdam.

Amsterdam should not be a sanctuary for those who advocate hatred towards Jews and the Jewish state. Once we said ‘Never again’ , in Amsterdam it is happening again.

I request the City of Amsterdam to act in the light of the Jewish Accord and to take measures against this modern variant of anti-Semitism and anti-Zionism in the city.

Petition Closed

This petition had 3,632 supporters

Share this petition