Gelevera Deresine HES istemiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Gelevera deresi türkülere konu olmuş gürül gürül akan sesi ile vadiye can katan, bölgenin en bilinen derelerinden bir tanesidir. 15 yıl önce yapılan Kürtün Barajı ile Gelevera Deresinin suyu Kürtün Barajı'na aktarılmaya başlandı.

Şu anda Gelevera deresinin başlangıç kısmında biriktirme barajı var ve bu barajdan bırakılan can suyuna, bölgenin en gür ormanlık ve dokunulmamış bölgesine HES barajı yapılmaya çalışılıyor. Varolan biriktirme barajı yüzünden bölgede verim ciddi zararlar görmüş durumda, üstüne yapılacak olan HES barajı ile daha büyük sıkıntılar çekileceği aşikar. Ve bu durum ÇED raporumuz ile desteklendi. 

Sizlerden isteğimiz bu imza kampanyasında bizlere destek olup güzelim Gelevera deremizin ve vadimizin kurumaması için, bölgemizin daha fazla zarar görmemesi için bizlere yardımcı olmanızdır.