Muharrem İnce’nin kampanyasına destek ver geleceğini değiştir!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.

1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Ülkesinin geleceğinden, ağacından, toprağından endişe duyan herkesi Muharrem İnce’nin kampanyasına 5TL lik destek verip geleceğini değiştirmeye çağırıyorum. 

Atatürk bizlere 20 Ekim 1927 de bugünlerin geleceğini birbir anlatmış. Hatta çözümü bile söylemiştir. Bu bir vatan borcudur.

Günümüz deyimiyle köprüden önceki son çıkıştır. 

“Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! “

Tüm bunları yaşadık, yaşıyoruz. Muharrem İnce’nin adaylığı ile vatandaş üzerine serpilen ölü toprağından sıyrılıp, kendine geliyor. Yüreğine umut doldu. Bunu seçimden önce fiilen göstermek çok şey kazandıracaktır.

Muharrem İnce’nin seçim hesabı:

Türkiye İş Bankası TBMM Şubesi
İBAN: TR37 0006 4000 0014 3620 7707 70

Ziraat Bankası TBMM Şubesi
İBAN: TR16 0001 0009 0303 3023 2760 04