Geleceğimiz İçin Gençlerimize Bilim-Kültür Desteği!!! Her öğrenciye B-K kartı ile destek.

Geleceğimiz İçin Gençlerimize Bilim-Kültür Desteği!!! Her öğrenciye B-K kartı ile destek.

782 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Melike Aslan

Ülkemizde öğrenciler kültürel faaliyetlere katılmada, kitap okumada vs birçok sorun yaşamaktadır. Bu sorunların başında maddi zorluklar yer almakta, alınan burs miktarı bir öğrencinin geçinmesine yeterken bu tür faaliyetler geri planda kalmaktadır.
Italya da 18 yaşına basan gençlere, kültür gezileri ve kitap satın almaları için 500 euro destek verilimektedir. Amaç gençleri kültürel faaliyetlere teşvik etmek, gençlerin kendini geliştirebilmelerine destek olmak ve olanak sağlamaktır. Neden bizim ülkemizde de olmasin ki?
Üniversiteli gençlere sadece kitapçılarda, sinema, tiyatro ve müze gişelerinde geçerli, başka bir şey için harcayamayacakları bir kart çıkarılmalı, her ay belirli bir miltar (100-200₺ değerinde puan) hakları olmalıdır. Amaç eğitimli bir toplum oluşturmada minik ama etkili bir adım atmak.
Gençlerimiz bu sayede bir çok alanda aktif hale gelmiş olacaklar ki bu da kişisel gelişimlerini, görüş açılarını etkileyecek ve geleceğimize daha bilinçli, bilgili,eğitimli ve kültürlü bir nesil yetişiyor olacak.
Maddi sebeblerin geleceğimizin toplum yapısının şekillenmesinde bir engel olarak durmasının önüne geçmiş olacağız ve daha aydınlık bir geleceğe daha aydın bir nesil yetişiyor olacak. Haydi hayata daha aktif katılalım!

782 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.