Petition Closed

Openheid en Universeel Pluralisme dragen wij hoog in ons vaandel en vermits nu ook juist dit aspect in grote mate de filosofie van F.O.S. bepaalt, steunen wij F.O.S.
Moraliteit en zingeving bepalen ons leven. Wij geven ons leven zin door betekenisvol te zijn voor anderen, voor iets of iemand, door de betrachting een verschil te maken, door een steen te durven verleggen in onze levensrivier.
Deze doelstelling kunnen wij enkel bereiken vanuit een open universeel pluralistische visie en een zuiver humanistische zingeving vrij van enig dogma.
Als sponsors, sympathisanten en vrienden van de Federatie voor Open Scoutisme, willen wij verzet aantekenen tegen de mogelijke fusieplannen met een christelijk geïnspireerde beweging zoals de Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 

Letter to
De Algemene Vergadering van FOS
De Raad van Bestuur van FOS
Het Dagelijks Bestuur van FOS
Geen Fusie met Scouts en Gidsen Vlaanderen

Openheid en Universeel Pluralisme dragen wij hoog in ons vaandel en vermits nu ook juist dit aspect in grote mate de filosofie van F.O.S. bepaalt, steunen wij F.O.S.
Moraliteit en zingeving bepalen ons leven. Wij geven ons leven zin door betekenisvol te zijn voor anderen, voor iets of iemand, door de betrachting een verschil te maken, door een steen te durven verleggen in onze levensrivier.
Deze doelstelling kunnen wij enkel bereiken vanuit een open universeel pluralistische visie en een zuiver humanistische zingeving vrij van enig dogma.
Als sponsors, sympathisanten en vrienden van de Federatie voor Open Scoutisme, willen wij verzet aantekenen tegen de mogelijke fusieplannen met een christelijk geïnspireerde beweging zoals de Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Guy Roosemeyers started this petition with a single signature, and now has 1,410 supporters. Start a petition today to change something you care about.