Petitioning Rektor Sjöstadsskolan Lena Lindblad-Petersen

Tillgång till Gymnastikredskap i Sjöstadsskolan

0

0 have signed. Let’s get to 100.

Stockholm är den stad i Sverige med minst antal gymnastiksalar i förhållande till mängden barn. Det är dyrt och tar lång tid att planera och bygga nya hallar, därför tycker vi, och säkert många andra föreningar, att man åtminstone borde försöka använda de hallar man har så effektivt som möjligt.

Sjöstadsskolan vägrar samarbeta med föreningslivet och lånar inte ut sitt gymnastikmaterial. Det handlar om plintar, madrasser, tjockmadrasser, satsbrädor och bockar. I praktiken går det då inte heller att använda bommar, ringar och lianer då man behöver madrasser som skydd.

Det argument vi möter är att det är skolans material. Vi tycker inte att det är skolans material då den har bekostats av skattemedel. Materialet tillhör barnen och andra invånare. Många andra skolor har löst detta och har ett väl fungerande samarbete. Tyvärr kan vi bara konstatera att viljan verkar saknas men hoppas att denna namninsamling leder till en ändring.

This petition will be delivered to:
  • Rektor Sjöstadsskolan
    Lena Lindblad-Petersen

    This petition starter stood up and took action. Will you do the same?


    Today: Stockholms Barnidrottsförening is counting on you

    Stockholms Barnidrottsförening needs your help with “Ge Föreningslivet Tillgång till Gymnastikredskapen i Sjöstadsskolan”. Join Stockholms Barnidrottsförening and 5 supporters today.