Petition Closed

Tillgång till Gymnastikredskap i Sjöstadsskolan

This petition had 13 supporters


Stockholm är den stad i Sverige med minst antal gymnastiksalar i förhållande till mängden barn. Det är dyrt och tar lång tid att planera och bygga nya hallar, därför tycker vi, och säkert många andra föreningar, att man åtminstone borde försöka använda de hallar man har så effektivt som möjligt.

Sjöstadsskolan vägrar samarbeta med föreningslivet och lånar inte ut sitt gymnastikmaterial. Det handlar om plintar, madrasser, tjockmadrasser, satsbrädor och bockar. I praktiken går det då inte heller att använda bommar, ringar och lianer då man behöver madrasser som skydd.

Det argument vi möter är att det är skolans material. Vi tycker inte att det är skolans material då den har bekostats av skattemedel. Materialet tillhör barnen och andra invånare. Många andra skolor har löst detta och har ett väl fungerande samarbete. Tyvärr kan vi bara konstatera att viljan verkar saknas men hoppas att denna namninsamling leder till en ändring.Today: Stockholms Barnidrottsförening is counting on you

Stockholms Barnidrottsförening needs your help with “Ge Föreningslivet Tillgång till Gymnastikredskapen i Sjöstadsskolan”. Join Stockholms Barnidrottsförening and 12 supporters today.