'Gazetecinin kalemini kırdıran mobbing'i durdurun' Basında mobbing'e karşı el ele...

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


İletişim özgürlüğü ve halkın gerçekleri öğrenme hakkını bir araç sayan gazetecilikte temel işlevin, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu hatırlatmak isterim.

Hiçbir kurum, kişi/kişiler (özellikle mesleğin içinden gelmeyen/basın-yayın üzerine eğitimini olmayanlar) tarafından sevk ve idare edilemez.

İçinde bulunduğumuz süreçte gazetecilik mesleğinin düştüğü girdap ve meslek etiğinin sorgulanması gelinen noktada vicdanları rahatsız etmektedir. Mesleği sahiplenmeyi bir tarafa bırakın sadece günlük hesapları nedeniyle kamuoyunu saptırarak ve yanılgı oranını yükselterek halk üzerinde yanlış izlenimler bırakılması kabul edilemez.

Mesleği sahiplenen ve bu uğurda canı pahasına işini yapan muhabirlerin, editörlerin ve sorumlu müdürlerin, sırf patron zihniyetine uymadığı için bir kalemde ya da insanlık dışı çalışma koşulları altında mobbing'e maruz bırakılmalarına 'dur' denilmelidir. Dışarıdan canlı, ışıl ışıl ve renkli görünen hayatlarında gazeteciler, ağır ithamlarda kaldığı gibi mesleklerinde de insanın doğasına aykırı çalışma koşullarında küçük bütçelerle, gelecekleri yok edilmektedir. Gazeteciler, toplumun yararına çalışarak, kendi haklarını bile savunmayı ikinci plana attığından gelecekleri hep baskı altında kalmaktadır. Çalışanlar arasında oluşan ulaşılmazlık ve üst kimlik sınıfı tarif edilemez bir ayrışmaya neden olmaktadır. Bu ayrışma nedeniyle belirli bir sınıf işinden olacağı endişesiyle zorunlu olarak sessiz kalıyor.

Bu çerçevede gazetecilerin çalışma hayatlarına çok acil olarak bir düzenleme ve bir standart getirilmeli, belli odakların baskısı altından kurtarılmalıdır. 

Başbakanlık tarafından yayınlanan genelgede iş yerindeki psikolojik taciz (mobbing) şöyle tanımlanmıştır: "Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir."

Bugün gazeteciler, devasa binalar içerisinde insanlık dışı bir uygulama olarak görülen mobbing nedeniyle işlerinden olmamalı ve özgür olarak kamu yararına bağlı olduğu kurumlarda/şirketlerde hakkını savunarak adil çalışma imkanı bulmalıdır. Medya sektöründe hizmet veren kurumlar, aile şirketi olmaktan çıkarılmalı ve üniversitelerden yetişen genç beyinlere fırsat tanınmalıdır. Doktor, avukat gibi birçok meslek gruplarında hayatlarına yön veren kişiler, kendi branşlarında ilerlemeli, medya sektöründe yer alarak gazetecilik meslek etiğine ihanet edilmemelidir.   

Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı, temel inançlarımızın bir gereği sayan gazetecilere olması gereken değer en hassas seviyede verilmelidir. Gazetecilerin meslek etiğinin doğru analiz edilmesi ve insanlık dışı ortamlarda, 'mobbing'e maruz kalmadan çalışmalarının önemi tartışılmazdır. 

İnsan hakkı ihlali olan mobbing'in kamuoyuna mal olmuş kurum/şirketlerde uygulanarak, bireylerin istifaya zorlanması kabul edilemez.

Basında mobbing'e karşı el ele... Bugün alper imzanı bekliyor!

alper beyaz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «'Gazetecinin kalemini kırdıran mobbing'i durdurun' Basında mobbing'e karşı el ele...». alper ve imza atan diğer 220 kişiye katıl.