Turunkan harga maskapai lokal

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


Harga tiket pesawat sekarang diatas batas wajar dibandingkan dengan maskapai-maskapai aisng seperti air asia dll. Sehingga membuat seluruh pengguna transportasi udara ini menjadi berat.. Saya harapkan dengan menandatangani petisi ini,, dan ditanggapi oleh pihak maskapai sekian.. 

                                        Wassalam, 

                           Muhammad Aulia Noza