Gıda Teknologları haklarını istiyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Sorumluluklar başlığı 22. Maddesi 7. fıkrasında yer alan ifadede; “Ek-1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre, Ek-1’de Bakanlıkça değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler Bakanlıkça çıkarılacak bir tebliğ ile ilan edilir” ibaresi bulunmasına karşın Gıda Teknologları ünvanının eklenmesi istek yapıldığı halde herhangi bir değişiklik YAPILMADI.

Kanunda değişiklik yapılmadığı için biz GIDA TEKNOLOGLARI “Sorumlu Yönetici” olamıyoruz. Ek-1 listesi incelendiğinde Gıda işletmelerinde “Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Beslenme Bölümü” unvanına sahip meslek grubu içinde bulunan kişiler sorumlu yönetici olabiliyorken 4 yıl boyunca çiftlikten çatala prensibi benimsenerek eğitim alan bizler (GIDA TEKNOLOGLARI) sorumlu yönetici olamıyoruz. Dolayısı ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun Ek-1 Listesine DAHİL OLMAK istiyoruz.