Kampanya Kapatıldı

Tarım Danışmanlarını, işçi statüsünde değil Kamu Personeli statüsünde görmek istiyoruz.

Bu kampanya 740 destekçiye ulaştı


Bizler Tarımsal Danışmanlık Eğitimi ve Sınav Uygulamaları ile Tarımsal Danışmanlık Yetki belgesi almış ve Tarım Danışmanı sertifikası ile Tarımsal Danışmanlık Kuruluşlarında Çalışan ve Tarım Bakanlığının son kararı üzerine çalışma hakları ellinden alınmış mesleğini icra edemeyerek mağdur edilmiş kaderi meçhulde olan Tarım Danışmanlarıyız.
Kimimiz yıllarca, kimimiz birkaç yıldır Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Üreticilerimizin Bilgi ve Tecrübelerini artırmak adına, bu süreç içerisinde çalıştık çabaladık. Bakanlıkça her yıl Yayımlanan Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ ile Tarımsal Danışmanlık Hizmeti verdik. Verdiğimiz bu hizmetlere karşın ödemelerimiz bakanlıkça finanse edilerek tarafımıza serbest tarım danışmanları olarak çalışanlar için direk hesap numaralarımıza, üretici örgütlerinde çalışanlar için direk üretici örgütleri hesaplarına yatırılmak sureti ile ödemelerimizi aldık.
Ancak bu zaman kadar asgari ücret ile çalışmaya çalıştığımız zorlu arazi şartlarına rağmen gönülden ve severek çalıştığımız bu sitemde başından beri iyileştirme anlayış, liyakat, geliştirme ve ilerlemeye özgü Tarım Bakanlığınca herhangi bir adım atılmayışı sitemin ilerleyişinin önünde en büyük engelleri oluşturmuş, suistimaller silsileleri ve denetim yetersizliği ve akabinde her yıl Yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Tebliğleri ile Tarım Danışmanlık konusunda daraltılmaya gidilerek bizlerin en büyük sıkıntısı olan istihdam konusunda büyük darbe almış ve içerisinden çıkılması zor günlerin geçirilmesine sebep olmuştur. Adeta birilerinin yaptığı hatalar ile işini düzgün yapanlarda etkilenmiş yetki belgesi ve koşulları sağlanmış olunmasına rağmen bir çok Tarım ve Hayvancılık ile ilgili bölüm mezunu Mühendis-Tekniker ve Teknisyen arkadaşların bulunduğu Tarım Danışmanlarının da işsiz kalmalarına ve işsizliğin verdiği şiddetli çaresizlikle boğuşmak zorunda bırakılmışlardır. Ne enteresandır ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının nem verdiği ve Üreticilerimizin bilgi ve tecrübe konusunda, bizlere destek vererek faydalandığı bu sistem böylelikle çökertilmiş ve dolayısıyla da Tarım ile kalkınan bir ülke olarak bizlerinde ülkemize ve ailemize faydalı bireyler olma çabalarımız, asıl işi yükünü taşıyan biz Tarım Danışmalarının ve bizlerle beraber ailelerimizin de mağduriyeti ile sonuçlanmıştır. Bizler mesleğimizi icra edemeyerek hem bilgi ve tecrübelerimizden üretici mahrum bırakılmış hem de güçlü Türkiyemize yıllarca hizmet vermiş bir avuç gencin gelecek kaygılarına sebep olunmuştur.
2006 yılında sonlandırılan KÖYMER projesinin devamı olan biz Tarım Danışmanları ile aynı hizmeti veren KÖYMER projesinde çalışan meslektaşlarımız proje bitimiyle mağdur edilmemiş ve Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinde (KÖYMER) 01.07.2006 tarihi itibariyle çalışan veya bu projede fiilen en az iki yıl çalışmış bulunan personelden (Sözleşmeleri İl Proje Yürütme Kurulunca feshedilenler hariç) istekli olanların Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşleri doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 4/B maddesi gereğince çalıştıkları projede görev yaptıkları yerlerde sözleşmeli olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı‘nda istihdam edileceklerdir. Bildirisi ile mağduriyetleri giderilirken biz Tarım Danışmanları 2006 da başlayıp 2016 tebliği ile istihdam inisiyatifi üretici örgütlerine bırakılarak 2 bin civarı Tarım Danışmanı mağdur edilmiş ve 700 civarı Tarım Danışmanı mesleki özlük hakları olmadan üretici örgütlerinde hizmete devam etmektedirler.
Sizin Meşhur Bir Sözünüzü asla değinmeden geçemeyeceğiz. ‘’İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın.’’ Bizler sizlerin bu sözüne sonuna kadar güveniyoruz. Bizler Destekleme Kapsamından çıkarılarak mağdur edilmiş 2 bin civarında Serbest Tarım Danışmanları, Şirketler ve üretici örgütlerinde Çalışan Tarım Danışmanları ve son tebliğ ile sadece üretici örgütlerinde istihdamı sağlanabilen 700 civarı tarım danışmanı olarak arkamızda sadece sizlerin var olacağını biliyor ve bu süreçte bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyoruz.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının tarımsal yayım ve danışmanlık birimine bağlı ve mesleğini icra etmeye çalışan biz tarım danışmanları olarak sıkıntılarımızı aktarmaktan duyduğumuz üzüntüden aynı zamanda mesleğimizle ilgili yaşamakta devam eden mağduriyetlerimizin giderilmesi adına saygıdeğer Bakanımızdan Taleplerimizin mesleki özlük haklarımızın meşru olan statüde bize kazandırılmasını ile taleplerimizin kapsamında görüp cümlelerimizi sizin makamınızı da meşgul etmemek adına özetleyip devam etmek istiyorum.sizin önderliğinizde başlatılan bin taşeronun tüm bakanlıklara ayrı ayrı verilmek üzere kadro statüsünde alım yapılmak üzere başlatılan başvuru sürecinde ilgili bakanlığın bünyesinde hizmet veren ve hizmet vermekten mahrum bırakılan taşeron statüsündeki tüm tarım danışmanlarının da yasal hak kazanmış kadro statüsündeki başvuru alım sürecinde kendilerini de görmek isteyişlerini ve bu hassasiyeti yıllardır ülkemizin modern tarıma geçişi için canı gönülden ciddi hizmetler ile emek gücünün göz ardı edilmeye takati kalmamış bilgi tecrübe zaman kavramlarını ölçüt alarak unutulmaması gerekildiğini Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı makamınızın bilgisine paylaşmayı mahcubiyetle hatırlatmak isteriz. Cümlelerimin sonuna yaklaşmışken biz tarım danışmanları adına yasal hak görülen bünyenizdeki hizmet veren diğer bakanlıklara verilen bu hakkın ilgili bakanlıkça dışlanmışlık hissini bizlerde uyandıran bu algıyı sizin affınıza sığınıp sitem içeren ifadelerimden ötürü tüm danışman meslektaşlarım adına özrümüzü sizinle paylaşmayı vazife biliriz. Saygıdeğer Bakanımızdan tarım danışmanlarının akıbetinin de değerlendirme sürecinde sizin önderliğinizde sizin takdirinize arz ederiz.Bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı imzanı bekliyor!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Tarım Danışmanlarını, işçi statüsünde değil Kamu Personeli statüsünde görmek istiyoruz.». Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve imza atan diğer 739 kişiye katıl.