Kampanya Kapatıldı

BEYŞEHİR GÖLÜ BOT İLE AMATÖR OLTA BALIKÇILIĞINA AÇILSIN.

Bu kampanya 169 destekçiye ulaştı


 

Bilindiği üzere, 01/09/2016 - 31/08/2020 tarihleri arasında Amatör Balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarının belirlendiği 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ; 22/03/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış, 13.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğüne girmiştir.
1-) 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in “ İçsularda Amatör Avcılık “ başlıklı 14. Maddesinin 11. Bendinde ;
“ Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir. “ denilmektedir.

Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tebliğ’in ilgili maddesi gereğince Konya Beyşehir Gölü’nde;
1-Beyşehir köprüsü-Dilayla (Atapark) arası,
2-Yeşildağ Sapçaburun (İskele) mesire alanı,
3-Yörükoğlu harımı-Ergenli (Dirgenin yeri) arası,
4-Gölkonak İskele mevkii,
5-Yenişarbademli-Şarkikaraağaç yolu üzeri Kızılkise piknik alanı,
6-Pereme mevkii- Sulak(Cennet) arası,
7-Budak mahallesi Alıçarası mevkiinden, Köyaltı-Karaçalı-Soğla mevkiine kadar,
8-Akburun mahallesinde Çetinin burnu mevkii,
9-Sarıöz deresinin göle döküldüğü alanları avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile kıyıdan amatör avcılık yapılması amacıyla belirlemiştir.
Beyşehir Gölü Türkiye’nin en büyük tatlısu gölü olup, bünyesinde 33 tane ada barındırmakta, sayısız kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda 1993 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş, Ticari olarak avlanmaya da Su Ürünleri Kooperatifleri aracılığıyla izin verilmiş, Su Ürünleri İstihsali hakkı Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce kiraya verilmiştir.

Uzun yıllar boyunca Misina Ağ ile avlanma yasak olmasına rağmen ( 01.09.2016 tarihinde Misina Ağ ile avlanma 4/1 Tebliğ ile birlikte İçsularda serbest bırakılmıştır) gerek avcılığın serbest olduğu dönemlerde, gerekse avcılığın yasak olduğu dönemlerde Misina Ağ ile üreme boyutlarına erişmemiş balıklar yakalanmış, yapısı itibariyle misina ağla uzun süre suda kaldığında diğer su canlılarına yönelikte avcılığa devam ederek balık popülasyona ciddi zararlar vermiştir.

Bunun yanı sıra Elektroşok Cihazı ile özellikle balıkların üretme döneminde ( Mart – Haziran ayları arasında ) sazlık ve kıyı bölgelerde yasak olan avcılık faaliyeti gün geçtikçe artmakta, Balık popülasyonuna çok ciddi zararlar vermektedir.Hatta Elektroşok kullanımı Beyşehir Gölü’nde bazı kişilerinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Beyşehir’de gerek Kolluk Kuvvetleri, gerekse Su ürünleri Koruma Kontrol Görevlileri yasak olmayan bu avcılık faaliyetini engellemek için büyük bir özveri ile çalışmakta, personel yetersizliğinden uzak bölgelere anında müdahale edememektedir. Yasak dönemde ağ ile avlanma ve kullanımı sürekli yasak olan Elektroşok cihazı ile avlanmada etkin denetimin yapılabilmesi için de Amatör Olta Balıkçılarının varlığına ihtiyaç olduğu kabul edilebilir bir gerçektir.
Amatör Olta Balıkçıları Göl, Gölet ve Barajların gönüllü birer bekçileridir, Sivil Toplum Kuruluşları, Sportif Olta Balıkçıları özellikle Beyşehir Gölü’nde 4/2 Tebliğde belirtilen; boyu 7.5 metrenin altındaki teknelerle amatör balık avcılığı yapmalarının engellenmemesini, uygun Bot ve ekipmanla amatör balıkçılık yapılmasını arzu etmekte, izin verilmesi halinde yasal olmayan yöntemlerle avcılık yapanların rahat hareket edemeyeceğini düşünmekte, dolayısıyla bu şekilde de elektroşok ile avlanmanın önüne geçilebileceğini değerlendirmektedir.
2-) 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in “ İçsularda Amatör Avcılık “ başlıklı 14. Maddesinin;
6. bendinde “Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır. “
8. bendinde “ İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. “
Tebliğ’in “ Yasak Kararları “ başlıklı 21. Maddesinde ise “ Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez. “ denilmektedir.
Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Konya’da bulunan Altınapa Barajı’nda Tebliğ’de belirtilen yasak ve sınırlamalara uymak kaydıyla, boyu 7,5 metrenin altında, elektrikli (akülü ) bot ile, can güvenliği tertibatını da alarak Sudak, Turna türü balıklara yönelik avlanmak istediklerinde Koski Güvenlik görevlilerince engellenmekte, olta ile avcılık yapanlar sudan çıkartılmakta, yasal olan avlanma hakları engellenmektedir.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen nedenlerle; Beyşehir Gölü’nde uygun bot ve ekipmanlarla Amatör Olta Balıkçılığı yapılmasına izin verilmesini ve Altınapa Barajı’nda Tebliğ’de belirtilen hususlara riayet ederek Elektrik (Akülü) motorlu Bot ile avlanmanın engellenmemesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.Bugün Kaobder imzanı bekliyor!

Kaobder Dernek bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: BEYŞEHİR GÖLÜ BOT İLE AMATÖR OLTA BALIKÇILIĞINA AÇILSIN.». Kaobder ve imza atan diğer 168 kişiye katıl.