Kampanya Kapatıldı

Aktar ve Baharatçıma Dokunma

Bu kampanya 3.431 destekçiye ulaştı


Başka meslek guruplarına rant kapısı açmak uğruna Aktar ve Baharatçıların ürünü olan Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, denetim hakları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına devredilme çalışmaları başlamıştır. Çok uzun yıllardır yılda Ecza, İlaç lobisi ve Sağlık Bakanlığında görevli bazı bürokratlar sürekli lobi faaliyetlerinde bulunup bu tür ürünleri karalayıp Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından  Sağlık Bakanlığına Devredilmesi konusunda yalan yanlış lobi faaliyetleri yürütseler de önceki 2 Gıda Tarım Bakanı bu tuzağa düşmemiştir. Fakat yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba tıp hekimi olduğundan fırsat bilen bu karanlık lobi çalışmalarını en üst düzeye çıkarmıştır. Oysaki amaç asla toplum sağlığı değil Eczacılara yeni rant kapısı açmaktan başka bir şey değildir. Eğer takviye edici gıdalar Sağlık Bakanlığına devredilirse bu tür ürünler sadece Eczanelerde satılacak olup büyük mali sıkıntı içerisinde bulunan Aktar ve Baharatçılar çok kısa sürede yok olacaktır. Sizler ıhlamuru, zencefili bile alacak mahallenizin aktarını bulamayacaksınız. Eminiz ki sizlerinde ailenizde muhakkak bir küçük esnaf vardır ve çektiği zorluklara sizlerde şahit olmuşsunuzdur. Toplumsal duyarlılık çok önemli bana bir şey olmaz demeyin ve bu küçük esnaf gurubuna yarımcı olun tepkinizi gösterin lütfen. 

Yeni torba yasaya eklenerek sessiz sedasızca, sinsice hazırlanan bu planın gerçekleşmesi durumunda olacakları aşağıda sıraladık.

·         Takviye edici gıdaların neredeyse tüm dünyada Gıda bakanlıkları yetkisi dâhilinde olduğundan yola çıkarak. Karşılıklı bakanlıklar olmadıkları için özellikle belge bazında çok ciddi sıkıntılar yaşanacağı ihracatın durma noktasına geleceğini öngörmekteyiz.

·         Takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığına devredilmesi durumunda bu tür ürünler sadece eczanelerde satışa sunulacağı için pazarda çok ciddi daralma meydana gelecektir.

·         Piyasadaki daralma nedeniyle birçok tarım üreticisi yüksek katma değerli ürününü satamaz hale gelecektir.

·         Takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığına geçmesiyle birlikte eczacıların talepleri azalmayacak, ardından aromatik bitki ve baharatlarında kendi bünyelerine geçmesi talep edilecek, bu yönde algı yönetimleri hiç durmadan yapılacaktır.

·         Takviye edici gıda olamayan sağlıklı gıdalar dahi gıda takviyesi grubuna dâhil edilecek, üretim ve piyasaya arz tekelleşecek sonunda hem üreticiler, hem de Türk toplumu ciddi zarar görecektir.

·         Bu talepler gün gelecek portakal ve diğer turunçgillerde yüksek oranda C vitamini içerdiğinden dolayı gıda takviyesi sayılmalı mantığına dönüşecek, eczacı meslek kuruluşları bu meyvelerin kurularından üretilen meyve çaylarının bile kendilerinin denetiminde olmasını talep edecekler.

·         Yıllardır Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan takviye edici gıda çalışma guruplarının emekleri, kurdukları sistemler, yönetmelikler, tebliğler bir çırpıda yok olup gidecektir.

·         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 2014 adetten takviye edici gıda onay almış olup, bu ürünlerin sahibi firmalar ürün başı 10,000 TL ye civarında masraf yapıp büyük bir mali yükümlülük altına girmişlerdir. Yetkinin Sağlık Bakanlığına devri durumunda bu üretici, ithalatçı ve ithalatçıların çok güç durumda kalacağı gibi, sonlarının akıbeti dahi kestirilememektedir.

·         Takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığına geçmesi eczacılar tarafından sadece rant amacıyla istenmektedir. Öyle ki eczacılar bu rant uğruna Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bulunan Risk Dairesinde, Bitki komisyonunda bulunan Eczacı profesörlerin, üniversite temsilcisi bilim insanlarının dahi çalışmalarını kabul etmeyip gıda olan ürünler hakkında kendilerinin uzman olduklarını iddia etmektedir.  

·         Ülkemizde 1977 yılından beri Gıda Mühendisliği fakülteleri faaliyet gösterip, 40 yıldır gıda mühendisleri yetiştirilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Gıdanın bir bilim dalı olduğu kabul görmekte olsa da eczacılar bu bilim dalını tanımamaktadır. Gıda takviyesi üreten, ihraç eden, ithal eden şirketler gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri, kimyagerler ve tıbbi aromatik bitki teknikerleri, gıda teknikerleri gibi akademik eğitim almış meslek guruplarına istihdam sağlamaktadır. Oysaki takviye edici gıdaların Sağlık Bakanlığına geçmesi durumunda bütüncül yaklaşımdan uzak, adalet ilkesi çiğnenerek bir tek eczacılara iş alanı yaratılacaktır. Sadece eczaneler, ilaç firmaları karlarını yükseltmek adına.

·         Ayrıca bu tür ürünlerin sadece eczanelerde satılması durumunda, gıda işletmelerinin ürünleri üretememesi durumunda bu tür ürünler kayıt dışı üretilecek, belki de kayıt ve denetim altındaki işletmeler bu kanunsuz yola başvuracak, illegal yoldan üretilen ürünler internet ortamında kontrolden uzak halk sağlığını tehdit ederek satılmaya devam edecektir.

·         Bildiğiniz üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerince yapılan denetimlerde illegal gıda takviyesi ürünlerde özellikle sibutramin ve sildenafil ve türevlerinin kullanıldığı tespit edilip yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ifşa edilmektedir. Bu durum karşısında gerek kamu görevlisi eczacılar, gerek özel sektör eczacıları gerekse de eczacılık meslek kuruluşları, odaları her fırsatta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını hedef göstermektedir. Oysaki sibutramin ve sildenafil ve türevlerinin ilaç etken maddesi olduğu, bunların ithalat izinlerinin Sağlık Bakanlığınca verildiği hiçbir zaman gündeme gelmemiştir. İlaç firmaları ve ilaç hammaddesi üreticilerinden temin edilen bu ilaç etken maddeleri sözde gıda takviyesi adı altında pazarlanmaktadır. Bu durum bize Sağlık Bakanlığı denetiminde olan bu işletmelerin yeterince denetlenmediği izlenimini uyandırmakta, bu denetimsizliğin bedelini ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına mal edilmeye çalışıldığı açıkça gözlemlenmektedir.

   Siz duyarlı insanlarımız bizler Takviye edici gıda üreticileri, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricileri, aktar ve baharatçılar olarak, yanımızda çalışanlarımız olan, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, tıbbi ve aromatik bitki teknikerleri, gıda teknikerleri olarak meslek kolumuza sahip çıkmanızı, sadece rant kaygısı ile mesleklerimizi yok etmek isteyen başka bir meslek koluna bizleri kurban etmeyeceğinizi biliyoruz.

Desteğini bekliyoruz.

Saygılarımızla...

TABDER Genel Başkanı;

Ayhan ERCANBugün TABDER Ayhan Ercan imzanı bekliyor!

TABDER Ayhan Ercan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: Aktar ve Baharatçıma Dokunma». TABDER Ayhan Ercan ve imza atan diğer 3.430 kişiye katıl.