Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerine TYT’de 240.000 şartına HAYIR!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Kurulunuzun almış olduğu "2018-ÖSYS kılavuzunda yer alan öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırası en düşük 240 bininci (240.000) sırada olan adayların yerleştirilme işlemlerine alınıp kontenjan dahilinde yerleştirilmesi uygun olduğu dikkate alınarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT de en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olması 
gerektiğine karar verilmiştir." şeklinde alınan kararınız aşağıda belirtilen sıkıntıları doğuracak olup, mevcut alınan kararın bir daha incelenip değerlendirilmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Alınan Kararın Yol Açabileceği Temel Problemler
1- Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı öğrencilerin herhangi bir önceliği olmadan TYT'de 240.000'e girme şartının olması, bu alanın içinde en küçük yaştan itibaren bulunan ve hedeflediği mesleğinin gereği müzik veya resimle uğraşan kişilere yapılan çok büyük bir haksızlıktır.
2- Türkiye'de her yıl Müzik veya Resim Öğretmenliği için özel yetenek sınavına giren öğrencilerin çok az bir kısmı sıralamada Üniversite sınavında 240.000'de yer almaktadır. Ve bu öğrencilerinde çok az bir kısmı üniversitelerin istediği müzik veya resim yeterlilikleri seviyesindedir. Dolayısıyla Türkiye'deki tüm üniversitelerin bu uygulamayı yapması mevcut olan üniversitelerin özel yetenek sınavıyla kontenjanlarını dolduramamalarına sebep olacaktır. 
3- Yıllardır koşulsuz şartsız verilen formasyon eğitimi ve buna istinaden şu anda öğretmen kabul edilen binlerce kişinin olması alınan bu kararla taban tabana zıt bir olaydır. Alınan bu karar sektör içindeki öğretmenler arasında eğitsel başarı düzeyi açısından büyük farkılıklar oluşturacaktır.
4- Güzel Sanatlar lisesinde okuyan ve bu alanı küçük yaştan itibaren benimsemiş kişilerin Güzel Sanatlar Liselerindeki müzik veya resme dayalı eğitimleri baz alındığında 240.000'de kendilerine yer bulma ihtimalleri çok düşüktür. Kendini bu alana adamış kişilerin öğretmenlik yapamaması hem bu kişiler hem de bu kişilerin yetenekleri açısından büyük bir kayıp olacaktır.
5- Müzik ve Resim derslerinin temel amacı öğrencinin sanatsal yeteneklerini keşfederek müzik veya resim yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır. Bunu öğrencinin, genç yaşlardan itibaren müzik veya resmin çeşitli alanlarında etkinliklere katılmış, konserler veya sergilerde yer almış öğretmenlerle tecrübe edip öğrenmesi hem öğrenci için hem de müzik veya resme hayatını adamış bu eğitmenler için hayati ehemmiyettedir.