Germiyan'ı Kurtar. Mahkemenin İptal Kararına Rağmen Güral Porselen RES İnşaatı Sürüyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.


Çeşme'nin Germiyan Köyü halkının Güral Porselen tarafından inşa edilmeye çalışılan Rüzgar Enerji Santralleri RES'ler ile başı dertte.

Köyün çevresini onlarcası zaten sarmış durumda. Yıllar içinde köylü hastalanmaya, tarlalar verimsizleşmeye başlamış. Pervanelerin sesinden evlerinde duramaz, uyku uyuyamaz olmuşlar.

"Bunun üst limiti nedir?" diye soruyor Germiyan köylüleri. "Köyümüzün çevresine daha kaç adet yapacaksınız? Her yanımızı sardınız, köyümüzde duramıyoruz. Sizin fabrikalarınız, otelleriniz, bir sürü paranız var, bizim sadece köyümüz var, tarlamız var" diyorlar. Şimdi Mahkemenin ve Danıştayın iptal kararına rağmen izinsiz ve kaçak bir şekilde köyün tek çam ormanının yani akciğerlerinin bulunduğu, ayrıca Roma döneminden tarihi kalıntıların, kaya mezarlarının ve kiliselerin bulunduğu Kislecik mevkiine 3 adet daha RES yapmak için inşaat başlamış.

2016 yılında kazanılan mahkeme ve durdurma kararına, Danıştay'ın kararı onaylamasına karşın inşaat başlamış ve tüm hızı ile devam ediyor.

Mahkeme ve Danıştay'ın "bölge hassastır, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu olmadan 1 adet bile RES kurulamaz" kararına rağmen, mahkeme kararının arkasından dolaşıp Valilikten ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan, hiçbir dayanağı olmayan basit bir ÇED'e gerek yoktur yazısı ile tüm inşaat faaliyeti yürütülmeye çalışılıyor. 

Şu an bölgede büyük bir tahribat var. Binlerce ağaç kesiliyor, geniş yollar açılıyor, Roma dönemine ait tarihi kalıntılar tahrip ediliyor. Hatta tunç devrine ait bir kale bile tahrip edilmiş durumda. Köylü sesini duyurabilmek, derdini anlatabilmek için #germiyanıkurtar adlı bir kampanya başlatmış durumda. 

Köylüler İzmir Valiliği'ni bu hukuksuz izin belgesi nedeni ile mahkemeye vermiş durumda. Tüm ilgili kurum ve kuruluşlara da şikayet dilekçeleri iletildi.

Germiyanın Sesi adı ile köylünün açtığı sosyal medya hesapları da büyük destek buluyor. Ancak mahkemenin kazanılması ve faaliyetlerin durdurulması için büyük bir kamuoyu desteğine ihtiyaç var.

Bu kampanyayı imzalayarak ve arkadaşların ile paylaşarak Germiyan Köylüsü'ne destek olabilirsin.