Victory

Göteborg stad, återuppta filmvisningen och samtalet Burka Songs 2.0!

This petition made change with 1,486 supporters!


Göteborg stad skulle den 14 mars 2018 arrangera en filmvisning och ett samtal om antimuslimsk rasism men efter påtryckningar från rasistiska nättroll och liberala opinionsbildare från bl.a. GP har staden valt att ställa in arrangemanget. Filmen som skulle visas heter Burka ban 2.0 av Hanna Högstedt och samtalet skulle handla om vithetsprivilegier, normkritik och post-kolonialism. 

Orsaken till varför evenemanget ställdes in var för att Göteborg stad, efter externa påtryckningar, ansåg att de inbjudna panellisterna, May Abdullahi och Fatima Doubakil, var för "kontroversiella" och inte "allsidiga".

Att personer som värnar om minoriteters rättigheter anses vara kontroversiella för de som vill bevara status quo är inget nytt under solen. Men det är ingen legitim anledning för Göteborg stad att ställa in samtalet. 

För det andra så vill högerextrema och liberala aktörer i samhället begränsa yttrandefriheten och censurera de som utmanar koloniala föreställningar. Samma personer som är kritiska mot postkoloniala idéer brukar oftast försvara antimuslimska och afrofobiska nidbilder och stereotyper.

Med dessa anledningar kräver att Göteborg stad prövar om sitt beslut för att arrangera evenemanget så som det var tänkt från början. Vi är många som har sett fram emot samtalet och vi kräver att den ska bli av. Today: Rashid is counting on you

Rashid Musa needs your help with “Göteborg stad: Göteborg stad, återuppta filmvisningen och samtalet Burka Songs 2.0!”. Join Rashid and 1,485 supporters today.