Kampanya Kapatıldı

Gökçeada’da Altın Madenine Hayır!!!

Bu kampanya 1.610 destekçiye ulaştı


Gökçeada’da altın ve gümüş aramak için başvuruda bulunan Merih Madencilik Şirketi’ne olumlu yanıt verildi. Belediye ve çevre örgütleri, kirlilik yaratacağı gerekçesiyle karara karşı.

Gökçeada’ın güney kesiminde, 44 noktada, toplam 1.100 metre sondaj gerçekleştirilecek. Toplam 229 bin TL’lik projenin arama aşamasında 423 ton kazı toprağı ortaya çıkacak. İşletme ruhsatı alındığında ise çok daha fazla toprağın kazılacağı emsal projelerden tahmin ediliyor.

Hava da kirlenecek
Dosyada dikkat çeken bir nokta da emisyon değerlerinin, hava kirliliğine neden olan sınır değerini aşması. Toprak kazısı sırasında ortaya çıkacak tozun, emisyon hesaplamaları sonucunda ortaya çıkan kontrolsüz 1,1242 kg/saat değeri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen sınır değer olan 1,0 kg/saat değerinden yüksek olduğu belirtiliyor. Fakat bu sınır değerlerin nasıl çözüleceği konusu ise dosyada muğlak bırakılmış.

Maden aramasının,ada turizminin en önemli noktalarından olan güney kıyılarında yapılacak olması, Gökçeada’ya gelen turist sayısını ve dolayısıyla da adanın turizmini de olumsuz etkileyeceği adalı bazı işletmeciler tarafından da dile getiriliyor.

Sulama kanalları ve Lazkoyu tehdit altında
Dosyaya göre, arama yapılacak bölge çevresinde bulunan derelerin yataklarında herhangi bir sondaj çalışması yapılmayacağı ve katı-sıvı atık atılmayacağı firma tarafından taahhüt edilse de, arama faaliyetlerinde kullanılacak bentonit maddesinin yeraltı suları ve yağış etkisiyle su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan tarafından önemle dile getiriliyor. Hazırlanan tanıtım dosyasında da belirtildiği üzere, altın ve gümüş araması yapılacak bölgenin çevresinde Damlar, Çamiçi ve İncesu dereleri ile Şahinkaya Göleti bulunuyor. Ayrıca dosyada yer alan harita ve görsellere göre adanın en bilinen plajlarından Lazkoyu ve çevresi de ruhsat sınırları içerisindedir.

Altın madenciliğinin çevreye verdiği zararlar bilinmektedir. Madenciliğin yapılacağı alanlarda tüm ağaçlar traşlanarak kesilmekte, ormanlar, tarım alanları, meralar yok edilmektedir. Zaten giderek azalmakta olan su kaynakları madenciler tarafından kullanılmakta, sular azalmakta ve kirlenmektedir. Gökçeada’da deniz kıyısına, derelere, Su Altı Milli Parkı’na yakın olan altın madeni projesi ada için bir yıkım olacaktır. Organik tarım adası olan ve turizm cenneti olan adada altın madenciliği projesi, tüm bu faaliyetlerin ölüm fermanı demektir. Altın madencilerinin kazancı uğruna Gökçeada’nın doğası mahvolacak, halkın tarım ve turizmden elde edeceği gelir yok olacak, halk yoksullaşacak ve adayı terk etmek zorunda kalacaktır. Gökçeada Yuvacık Köyü Altın Madeni Projesi’nden acilen vazgeçilmelidir. Ada halkı, çiftçiler, organik tarımcılar, turizmciler acilen bir araya gelip daha arama aşamasında olan bu projeye karşı çıkmalı ve durdurmalıdır. Aksi halde işletme ruhsatı alması durumunda doğa tahribatı çok daha fazla olacaktır. Ve de projenin durdurulmasını bekliyoruz.Bugün Tuğba imzanı bekliyor!

Tuğba Özen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Gökçeada’da Altın Madenine Hayır!!!». Tuğba ve imza atan diğer 1.609 kişiye katıl.