Petition Closed

Gökçeada'da betonlaşmayı önlemek,tarihi dokuyu,doğayı ve insanları korumak.
Gökçeada-Bademliköy'de yapılan çok katlı(6 kat)otelin yapılacak olan yenilerine örnek olmasını engellemek.100-200 yıllık taş evlerden oluşan dokunun bozulmamasını sağlamak,doğacak altyapı sorunlarını önlemek için çok önemli.Gökçeada belediyesini göreve davet ediyoruz.

Letter to
Çanakkale kültür varlıklarını koruma bölge kurulu Gökçeada Belediyesi,Çanakkale Valiliği,Çanakkale Koruma kurulu
Gökçeada dostlarına ve doğaya ve tarihe saygısı olan herkese çağrı:
Gökçeada-Bademliköy'de inşaatı süren Masi Otel ,yaptığımız hukuk mücadelemiz süreci içinde 10.11.2011 tarihinde mühürlendi ve imara uygun olmayan bölümleri için yıkım kararı alındı.Ama bu kararlar belediye tarfından uygulanmadığı gibi inşaatın devam etmesine de izin verildi. Ayrıca 18.10.2012 tarihinde inşaat için mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alındı. Son olarak Çanakkale İl Özel İdaresinin yaptığı Çevre Düzeni Planı itirazlara rağmen onaylandı.Bu plan otelin bulunduğu bölgede Masi otel gibi binaların yapılmasına ve buranın tarihi ve doğal dokusunun yok olmasına neden olacak ve bu tip uygulamaların Ada geneline yayılması için olumsuz örnek oluşturacaktır.Bu kötü sonuçları önlemek amacıyla uygulamaya koyulmadan iptal edilmesi gerekmektedir. Doğal ,tarihi ve kültürel dokuya uygun gelişime ve turizmin yaygınlaşmasına karşı olmayan derneğimiz yapılan Çevre Düzeni Planının iptali ve Masi otel ile ilgili alınan kararların uygulanması için yetkilileri göreve çağırmak amacı ile bu imza kampanyasını başlatmıştır.
Gökçeada'da yaşayan ve Gökçeada'yı seven herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.