Eğitim fakültesi Esentepeye taşınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Biz Hendek eğitim fakültesi öğrenciler olarak, kampüsümüzün ana kampüse taşınmasını istiyoruz. 

Hendek ilçesinde sanatsal ve kültürel faaliyetler yok denecek kadar az olmakla beraber sosyal faaliyetler de yok denecek kadar azdır. Ana kampüste yapılan sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetler bize çok uzaktadır. 

Hendek eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerin ana kampüste düzenlenen konferans, anma etkinlikleri gibi etkinliklere katılma şansı çok düşüktür.

Konaklama konusunda kyk yurtları hendeğin 4 ila 6 kilometre dış kesimlerinde bulunmaktadır. Hendekte bulunan evlerin kiraları ziyadesiyle öğrenci düşmanıdır.

Öğrencilerin sosyalleşebileceği ve zaman geçirebileceği mekan sayısı bir elin parmaklarını geçmez ve fiyatlar da bu mekan sahiplerinin vicdanlarına bırakılmıştır.

Hendek halkının azınlıkta olan bir kısmı dahi olsa, azınlık kesim burada bulunan üniversite öğrencilerini sevmemektedir.

Kültür kaynaşması olarak da adlandırılabilecek yabancı öğrencilerle tanışma şansı hendek eğitim fakültesi içerisinde yok sayılamayacak kadar azdır.

Daha öncesinde ilahiyat fakültesi ana kampüse taşınmıştır. Aynı işlemin eğitim fakültesi adına da gerçekleştirilmesini eğitim fakültesi öğrencileri olarak arz ederiz.