Petition Closed

We want #ZARACARBONELLforBBP2018

This petition had 86 supporters


SIGNATURE TO REINSTATE ZARA CARBONELL AS ONE OF BBP2018 candidates

Mga nag-mamahal sa ating Zara Carbonell,

Marahil ngayon ay na laman nyo na ang 40 candidates na pinili ng Bb. Pilipinas para sa 2018 pageant.  unfortunately wala po ang pangalan ni ZARA CARBONELL sa mga napili.  Bagamat ay nirerespeto natin ng BBP2018 board, we also find the need to exert our efforts at hindi natin maaaring palagpasin ang ating paniniwalang karapat dapat si Zara Carbonell na maisali muli sa mga napili.

ZARA CARBONELL is more than deserving and deserves another chance, reconsideration.  

Kung kayo po ay nakikiisa sakin; sa amin.  Hinihilinh po namin ang inyong supporta sa pamamagitan ng pagsulat ninyo sa petitiong ito.  I-reinstate si Zara Carbonell sa top 40! #zaracarbonellforbbp2018Today: ZARACARBONELL4BBP2018 is counting on you

ZARACARBONELL4BBP2018 needs your help with “Friends of ZARA CARBONELL: We want #ZARACARBONELLforBBP2018”. Join ZARACARBONELL4BBP2018 and 85 supporters today.