فراخوان همبستگی با مردم افغانستان برای کمک های بشری

فراخوان همبستگی با مردم افغانستان برای کمک های بشری

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jumah Mohammadi started this petition to french goverment

فراخوان همبستگی با مردم افغانستان برای کمک های بشری

این فراخوان (جمع آوری امضاء) جهت کمک های عاجل به مردم افغانستان ترتیب شده است، 

جهت امضاء کردن، در فرم اسم، تخلص، و ایمیل خود را بنویسید

 و در آخر روی دکمه "sign this petition" کلیک کنید.

لینک فراخوان با در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید 

 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!