Petition update

EFVV: s årsstämma 2017 - Vi behöver din hjälp!

Freedom Europe

Sep 15, 2017 — Kära supportrar,

EFVV:s årsstämma kommer snart att äga rum. Vi har ett antal nya medlemmar som har begärt ekonomiskt stöd för att kunna täcka sina resekostnader. Våra begränsade medel, som endast består av medlemsavgifter och donationer, räcker dock inte för att tillgodose dessa förfrågningar och vi behöver därför din hjälp. Liksom förra året måste vi också täcka kostnaden för vårt mötesrum samt avgifterna för en minut tagare, vars jobb det är att ta anteckningar under mötet, som kommer att vara med oss i år. Summan som behövs överstiger 1 000 euro. Vi skulle därför vilja fråga om ditt stöd. Vi är tacksamma för donationer av alla storlekar, stora eller små. Deltagare är alla volontärer som inte får ersättning så vi kan försäkra dig om att pengarna kommer att användas helt och hållet för att göra detta möte framgångsrikt med så många europeiska länder som möjligt. Gruppen är motiverad och medveten om vårt ansvar för framtiden, det nuvarande hotet mot valfrihet i Europa och det därmed nödvändiga skyddet av våra mänskliga rättigheter med avseende på vaccination. Donationer kan skickas via knappen "Donate" på vår hemsida: http://www.efvv.eu. Många bäckar små. Vad du än kan bidra med så är vi oerhört tacksamma.


Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.