Free Rapper Toomaj Salehi توماج صالحی رَپِر را آزاد کنید

Free Rapper Toomaj Salehi توماج صالحی رَپِر را آزاد کنید

Started
November 2, 2022
Signatures: 307Next Goal: 500
Support now

Why this petition matters

Started by Cyrus Cultural Center

Free Rapper Toomaj Salehi توماج صالحی رَپِر را آزاد کنید

English summary follows:

این درخواستی است برای آزادی فوری و بدون قید و شرط #توماج_صالحی، خوانندهٔ رپ زیرزمینی ایرانی و همراهانش که توسط مزدوران جمهوری اسلامی در ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. طی گزارشها، توماج به اعتراف اجباری زیر شکنجه واداشته شده است

این درخواست توسط هنرمندان ایرانی مقیم ایران و خارج تهیه و امضا شده و اینک برای پشتیبانی شما هنرمندان از طریق امضا ضمن ذکر هنرتان و اشتراک گذاری با دوستان هنرمندتان در اختیارتان قرار داده می شود برای کمک به آزادی توماج و یارانش 

روز ٣٠ اکتبر ٢٠٢٢، هفتاد مزدور جمهوری اسلامی به روستای محل زندگی توماج حمله کرده، همراه با ضرب و شتم شدید، او و تعدادی از همراهانش همچون نجف ابوعلی و محمدرضا نیکرفتار را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. اخیرا، در فیلمی منتشرشده، احتمالا پس از شکنجه، فردی که به نظر می رسد توماج است با چشمهای بسته و دستهای لرزان، در حالی که از درد شدید دست و گردن رنج می برد، ظاهرا در حال معذرت خواهی و ابراز پشیمانی است

سلامتی و جان توماج و همراهانش در خطر جدی و بی اندازه نگران کننده است. بدینوسیله، ما امضاکنندگان درخواست، همدلی و همیاری شهروندان و جامعهٔ هنرمندان ایران و جهان برای اطلاع رسانی دربارهٔ توماج و تلاش برای آزادی فوری و بدون قید و شرط او و همهٔ زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را درخواست می کنیم. همچنین از سازمان ملل، دولت های جهان آزاد، و نهادهای حقوق بشری خواستاریم برای محکومیت فوری این جنایت و جنایات مشابه در ایران و کمک های حقوقی و پزشکی به این قربانیان بی پناه اقدامات لازم را انجام دهند

 

مختصری دربارۀ توماج

توماج صالحی خوانندهٔ ٣٢ سالهٔ ایرانی زادهٔ گردبیشه، چهارمحال و بختیاری و ساکن شاهین شهر استان اصفهان است. توماج نقش مهمی را به عنوان صدای مردم ایران و همراهی با آنها در اعتراضات سالهای اخیرشان علیه رژیم آپارتاید جنسیتی، اشغالگر، کودک کش و تروریست جمهوری اسلامی داشته و به همین خاطر تاکنون چندین بار بازداشت و بازجویی شده و آزار دیده است

پس از قتل حکومتی مهسا امینی مورخ ١۶ سپتامبر ٢٠٢٢، توماج، با ۶١٣ هزار دنبال کننده در اینستاگرام، شجاعانه نسبت به قتل مهسا اعتراض کرده، پیوسته در خیزش انقلابی مردم ایران علیه حکومت مذهبی جمهوری اسلامی از مردم دفاع کرده، خودش بطور فیزیکی در اعتراضات شرکت کرده، و در تشویق مردم به اعتراض و خیزش انقلابی شان نقش موثری را ایفا کرده است

 

English Summary:

This is a petition to Free Toomaj Salehi, the Iranian Rapper, who is captured and tortured by the Islamic Regime in Iran, a regime known as the biggest State Sponsor of Terrorism. After the murder of Mahsa Amini, a 22-year-old girl, beaten to death by the Islamic Regime's so-called "Morality Police," through his social media and on the streets Toomaj protested her murder. Then, like millions of Iranians in the world, Toomaj demanded an end to bloodshed along with a regime change to a secular government based on human rights in Iran. But, the Islamic Regime violently arrested and tortured Toomaj and his friends, publishing his allegedly forced confession while he was shaking and suffering from torture. This petition is written to be signed mainly by artists to support Toomaj and demand that he must be set free. Please share this with your artist friends to mention their art along with adding their names and signatures.

Many thanks for your support.

Arash Farhadi
Author, Director, and Researcher from Toronto Simorgh Way Cultural Centre
ArashFarhadi9@gmail.com

نویسندۀ درخواست

آرش فرهادی

نویسنده، کارگردان و پژوهشگر از بنیاد فرهنگی راه سیمرغ تورنتو

ArashFarhadi9@gmail.com

#Free_Toomaj #Free_Toomaj_Salehi #Toomaj_Salehi #Free_Iran #Mahsa_Amini #Women_Life_Freedom #Woman_Life_Freedom
#توماج_صالحی
#توماج_صالحی_را_آزاد_کنید
#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی
#ایران_آزاد

Support now
Signatures: 307Next Goal: 500
Support now