Foundation America for Bulgaria to Stop the Funding of the Global Web Project

Foundation America for Bulgaria to Stop the Funding of the Global Web Project

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Atanas Stoyanov started this petition to Foundation America for Bulgaria and

ДО: Нейно Превъзходителство Херо Мустафа

Посолство на САЩ в България

ДО: Г-жа Десислава Тальокова

Изпълнителен директор на Фондация Америка за България

Ваше превъзходителство,

Уважаема г-жо Тальокова,

Настоящето ни писмо е свързано със силното ни обезпокоение от факта, че Фондация Америка за България финансира частично проекта “Global Web” или така наречените „Господари на уеба“ Позовавеаме се на информацията поместена на уебсайта https://gospodari.com/ където до логото на Фондация Америка за България е публикуван следният текст:

„Фондация „Америка за България“ финансира частично проект на „Global Web”. Мненията и твърденията, изразени в материали на сайта gospodari.com, както и в официалните профили в социалните мрежи, са резултат от журналистическа дейност и отразяват редакционна позиция и не непременно възгледите на фондацията или на нейните директори, служители или представители. Всички платформи на "Global Web" спазват Етичния кодекс на българските журналисти“.

Бихме искали да ви уверим, че екипът и редакторите на „Господари на Ефира“, което бе свалено от ефир и преименувано на „Господари на Уеба“ абсолютно не спазва и погазва Етичния кодекс на българските журналисти, бъдейки основен генератор на омраза срещу уязвими групи в българското общество: роми, ЛГБТ, мюсюлмани и други.

Етичният Кодекс на Българските Медии посочва:

2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.

2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията.

2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.ю

В същото време, ето някои от заглавията, поместени на частично финансирания от Фондация Америка за България проект и уебсайт (примерите са стотици през годините, но тук ще поместим само някои от най-актуалните от 2019 и 2020 г):

·       Роми се гаврят и заплашват пътници в автобус  - 25 юли 2019 - https://bit.ly/2Tdxspy

·       Бой с роми в Куклен – 7 са задържани – 29 април 2019 - https://bit.ly/3all38N

·       Съпругата на бития от роми военен....1 септември 2019 - https://bit.ly/2TgPlni

·       Заможни роми се гаврят с гурбетчии – 28 ноември 2019 - https://bit.ly/2Tvj5fh

·       Роми ежедневно крадат от магазин в Казанлък... – 14 януари 2020 - https://bit.ly/39e6dks

·       Роми ядат пеликани, лебеди и други... – 26 февруари 2020 - https://bit.ly/2Te0cyo

·       Роми напданах медици... – 22 янаури 2019 - https://bit.ly/2x46199

·       Чии са българските мюсюлмани – 30 март 2019 - https://bit.ly/2uPmm0K

·       Мюсюлмани опекоха 400 наденички... – 17 декември 2019 https://bit.ly/3cms236

Горепосочените новини посочват етническия или религиозен произход на лица, без това да е нужно или свързано по същество с новината. Те насърчават етническа и религиозна омраза и насилие и предизвикват вълна от омраза към уязвими групи онлайн.

Припомняваме ви, че според Наказателния кодекс на Република България:

Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

Чл. 419а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който по какъвто и да е начин оправдава, отрича или грубо омаловажава извършено престъпление против мира и човечеството и с това създаде опасност да се упражни насилие или да се създаде омраза срещу отделни лица или групи от хора, обединени по раса, цвят на кожата, религия, произход, национална или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.

Ние силно сме възмутени от факта, че Фондация Америка за България финансира подобна платформа, която генерира слово на омразата. Привърженици сме на свободата на словото, но не и на това слово, което предизвиква омраза, за повече рейтинг. Вярваме, че това не само вреди на уязвимите групи, за които са публикувани журналистически материали, но и накърнява името на Фондация Америка за България и Американския народ.

С настоящето писмо Ви молим публично да осъдите екипа и редакцията на „Global Web“ и да оттеглите частичната ви подкрепа по този проект!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!