Stop Danmarks støtte til FNs forskelsbehandling af Israel

Stop Danmarks støtte til FNs forskelsbehandling af Israel

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
UN Watch started this petition to Foreign Minister of Denmark

Kære udenrigsminister, 

Jeg vil gerne opfordre dig til at stoppe Danmarks støtte i FN til uforholdsmæssige og ensidige beslutninger som forskelsbehandler og diskriminerer Israel.   
 
Hvert år har Generalforsamlingen, Menneskerettighedsrådet, Kommissionen for kvinders status, Verdenssundhedsorganisationen og UNESCO udstillet Israel ved at træffe uforholdsmæssige og ensidige resolutioner. Samtidig negligeres flere millioner menneskers manglende menneskerettigheder verden over.   

Israel blev eksempelvis forskelsbehandlet af generalforsamlingen i 2018, hvor der blev vedtaget 21 resolutioner mod Israel. Samtidig blev der kun vedtaget 1 resolution mod Iran, Syrien, Nordkorea, Krim, Myanmar og USA. Ingen resolutioner blev vedtaget eller indført i forhold til menneskerettighedssituationen i Kina, Venezuela, Saudi-Arabien, Hviderusland, Cuba, Tyrkiet, Pakistan, Vietnam, Algeriet eller 175 andre lande. 

Siden FN's Menneskerettighedsråd blev grundlagt i 2006, har de vedtaget flere resolutioner mod Israel end mod Iran, Syrien og Nordkorea tilsammen. FN's Menneskerettighedsråd har også indkaldt til flere presserende møder og forespørgsler om Israel end noget andet land. Derudover fremhæves Israel fortsat alene under et permanent punkt på dagsorden ved hvert møde. 


Som det fremgår af UN Watch-database, stemmer Danmark hvert år for mere end 73% af EU's anti-Israel resolutioner vedtaget af generalforsamlingen. 

Alle regeringer bør holdes ansvarlige for deres håndtering af menneskerettigheder. Alligevel fokuserer FN's menneskerettighedsdagsorden uforholdsmæssigt meget på Israel. Samtidig ignoreres grove og systematiske menneskerettigheds-krænkelser i resten af verden. Det er er en politiseret, selektiv, partisk og subjektiv adfærd. 
Ved at allokere knappe FN-ressourcer til produktion af ensidige og politiserede rapporter rettet mod Israel, ignoreres ofre i lande som Kina, Pakistan og Zimbabwe. 
Ved at stemme for mange af disse anti-israelske beslutninger går Danmark imod lighedsprincippet nedfældet i FN's charter og værdier om universalitet, upartiskhed og objektivitet som er nedfældet i Menneskerettighedsrådets stiftelsesdokument, UNGA Resolution 60/251. 

Jeg vil gerne opfordre Danmark til at opretholde FNs grundlæggende principper ved at stoppe enhver støtte til at Israel fortsat gøres til syndebuk og udsættes for FNs obessesive behandling.  
 
Israel er verdens eneste jødiske stat. Det på tide FN sætter en stopper for fordomme og i stedet fremmer menneskerettigheder for alle. 

Med venlig hilsen, 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!