ปิดแคมเปญรณรงค์

ฟ้องป้าเปีย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 6 คน


ปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดกฏหมายความเร็วสูงสุดสำหรับรถยนต์ รถตู้ รถกระบะ และรถจักรยานยนต์อยู่ที่ไม่เกิน 80 - 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับถนนทั่วประเทศ

แต่หากพิจารณาแล้วการบังคับใช้กฎหมายอัตราความเร็ว 80-90 กิโลเมตรเหมือนกันในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น ที่มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา และผู้พิการ สัญจรไปมาร่วมกับยานพาหนะอื่นๆ ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียจึงเชิญชวนชาว กทม. ทุกท่านร่วมกัน #ฟ้องป้าเปีย ชี้จุดที่มีการขับรถเร็วในพื้นที่ชุมชนของคุณ แล้วทางมูลนิธิฯ จะรวบรวมความคิดเห็นประชาชนทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเขตจำกัดความเร็วนำร่องในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นในกรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี

ความคิดเห็นโดนใจมีโอกาสได้รับของรางวัลและของที่ระลึกจากมูลนิธิฯอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slowdown.asiaมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กำลังรอให้คุณช่วย

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«fongpapia» คุณสามารถร่วมกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 5 คน ได้แล้วตอนนี้เลย