แบน BlueSwordz เมื่อเล่นมุกชิบหาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เพื่อช่องสตรีมที่มีคุนตะพาบและการมี Timeshift ไว้ดูเล่นวันนี้ – Tanawat นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Tanawat Pokabut อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Follower and Subscribler: แบน BlueSwordz เมื่อเล่นมุกชิบหาย» คุณสามารถร่วมกับ Tanawat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย