Petition Closed

Nie zgadzamy się na kryminalizację posiadaczy broni Dyrektywą UE

This petition had 1,967 supporters


Główne problemy wprowadzane przez Dyrektywę 91/477/EEC, a dotyczącej broni palnej:
- ustanowienie maksymalnej dopuszczalnej długości pozwolenia na broń na 5 lat
- wprowadzenie obowiązkowych, a nieokreślonych badań medycznych
- wprowadzenie zakazu posiadania broni konwertowanej z samoczynnej na samopowtarzalną - jako tzw. ‘broni szczególnie niebezpiecznej’ czymkolwiek by to było. Jedyny wyjątek dla osób już taką broń posiadających, przy założeniu, że są ‘aktywnymi sportowcami’ w ‘uznanej organizacji sportowej’
- Ograniczenie pojemności dozwolonych magazynków (20 do broni krótkiej, i 10 do broni długiej)
- Konieczność rejestracji magazynków o pojemności wyższej niż ww w WPA, mimo, że magazynki NIE STANOWIĄ istotnej części broni, ergo nie da się ich zidentyfikować
- Zakup magazynków tylko za okazaniem pozwolenia na broń,
- Naruszenie zasady proporcjonalności - karą za posiadanie niezgłoszonego magazynka może być nawet UTRATA POZWOLENIA NA BROŃ,
- Zmiana kategorii broni palnej na bazie podpiętego magazynka - jeśli do karabinu centralnego zapłonu podepnę magazynek na 10 naboi, to jest to kategoria B7, jeśli podepnę magazynek na 30 jest to kategoria A7 - ALE TYLKO NA CZAS PODPIĘCIA MAGAZYNKA
- przerzucenie do kategorii A broni długiej którą ‘szybko i bez pomocy specjalistycznych narzędzi da się skrócić do długości poniżej 60cm

Dyrektywa została opracowana z naruszeniem zasad prawnych Unii Europejskiej (nie przeprowadzono Impact Assessment), przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie kłamali, przedstawiając fałszywe statystyki (pozdrawiamy kom. Bieńkowską).

Z tym się nie zgadzamy i z tym walczymy! To prawo, skierowane podobno w terrorystów, kryminalizuje przestrzegających prawa obywateli.Today: Łukasz is counting on you

Łukasz Szałucha needs your help with “Firearms United Global: Nie zgadzamy się na kryminalizację posiadaczy broni Dyrektywą UE”. Join Łukasz and 1,966 supporters today.