Nie zgadzamy się na kryminalizację posiadaczy broni Dyrektywą UE

Petition Closed

Nie zgadzamy się na kryminalizację posiadaczy broni Dyrektywą UE

This petition had 1,967 supporters
Firearms United Global started this petition to Firearms United Global

Główne problemy wprowadzane przez Dyrektywę 91/477/EEC, a dotyczącej broni palnej:
- ustanowienie maksymalnej dopuszczalnej długości pozwolenia na broń na 5 lat
- wprowadzenie obowiązkowych, a nieokreślonych badań medycznych
- wprowadzenie zakazu posiadania broni konwertowanej z samoczynnej na samopowtarzalną - jako tzw. ‘broni szczególnie niebezpiecznej’ czymkolwiek by to było. Jedyny wyjątek dla osób już taką broń posiadających, przy założeniu, że są ‘aktywnymi sportowcami’ w ‘uznanej organizacji sportowej’
- Ograniczenie pojemności dozwolonych magazynków (20 do broni krótkiej, i 10 do broni długiej)
- Konieczność rejestracji magazynków o pojemności wyższej niż ww w WPA, mimo, że magazynki NIE STANOWIĄ istotnej części broni, ergo nie da się ich zidentyfikować
- Zakup magazynków tylko za okazaniem pozwolenia na broń,
- Naruszenie zasady proporcjonalności - karą za posiadanie niezgłoszonego magazynka może być nawet UTRATA POZWOLENIA NA BROŃ,
- Zmiana kategorii broni palnej na bazie podpiętego magazynka - jeśli do karabinu centralnego zapłonu podepnę magazynek na 10 naboi, to jest to kategoria B7, jeśli podepnę magazynek na 30 jest to kategoria A7 - ALE TYLKO NA CZAS PODPIĘCIA MAGAZYNKA
- przerzucenie do kategorii A broni długiej którą ‘szybko i bez pomocy specjalistycznych narzędzi da się skrócić do długości poniżej 60cm

Dyrektywa została opracowana z naruszeniem zasad prawnych Unii Europejskiej (nie przeprowadzono Impact Assessment), przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie kłamali, przedstawiając fałszywe statystyki (pozdrawiamy kom. Bieńkowską).

Z tym się nie zgadzamy i z tym walczymy! To prawo, skierowane podobno w terrorystów, kryminalizuje przestrzegających prawa obywateli.

Petition Closed

This petition had 1,967 supporters

Share this petition