Petition Closed

Iwasan ang paninigarilyo, Kalusugan ay ingatan

This petition had 160 supporters


      Ang paninigarilyo ay nakasasama sa mga taong gumagamit nito, ngunit alam niyo ba na mas masama ang dulot nito sa mga nakakalanghap ng usok galing sa sigarilyo dahil diretso ito pumapasok sa baga kapag tayo'y humihinga.

       Marami ang naaapektuhan ng second hand smoke at patuloy pang dumadami ito, kaya't sama sama tayong ingatan ang ating kalusugan at huwag magpapatukso sa sigarilyo.

Maraming Salamat po!Today: Zedrick is counting on you

Zedrick Montañez needs your help with “Filipino people: Iwasan ang paninigarilyo, Kalusugan ay ingatan”. Join Zedrick and 159 supporters today.