Ibalik ng mga Marcos ang P200 billions ill-gotten wealth para sa COVID-19 crisis!

Ibalik ng mga Marcos ang P200 billions ill-gotten wealth para sa COVID-19 crisis!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Gladys G started this petition to Filipino People

Imbestigahan ulit ang P200B ill-gotten wealth ng mga Marcos at maibalik sa mga Filipino para makatulong sa COVID-19 crisis. Malaki ang maitutulong nito para sa ating minimum wage earners, health facility, pagamot sa mga nagkasakit at sa mga front-line support!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!