Hayvanlara yapılan şiddet suç sayılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Özellikle son günlerde artan hayvana şiddet ve istismar olaylarını üzüntü ve öfkeyle takip etmekteyiz.

2004 yılında TBMM tarafından kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun Kabahatler Kanunukapsamında olmasından dolayı hayvana şiddet ve istismarın karşılığının sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı canice eylemlerin önünü kesmemekte, verilen cezalar toplumun tüm kesimleri tarafından yetersiz bulunmaktadır.

Dünyamızı paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı işlenen suçların TCKkapsamında değerlendirilebilmesi ve hayvanlara karşı kötü muamele, psikolojik-fiziksel şiddet içeren, cinsel istismar, dövüş, zehirleme vb. gibi eylemlerin gerektiği şekilde ve sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı olmaksızın, görevini kötüye kullanan yerel yönetimler de dahil olmak üzere cezalandırılması için gereken değişikliğin ivedilikle yapılmasını arz ederim.

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/bir-kopek-vahseti-de-tutunciftlik-sahilinde-353227h.htm

Saygılarımla.Bugün Fikret imzanı bekliyor!

Fikret Uluyazı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Fikret Uluyazı: Hayvanlara yapılan şiddet suç sayılsın!». Fikret ve imza atan diğer 293 kişiye katıl.